Leseplan panterett

Fra jus/tredjemannsvern
Hopp til: navigasjon, søk

Føremålet med denne leseplanen er at studentane skal kunne bruke han til å førebu undervisningstimane.

Førelesingane byggjer på ein disposisjon som skil seg litt frå disposisjonen i læreboka. Inndeling på første nivå er avtalepant, utleggspant og legalpant. Inndelinga på neste nivå blir gjord etter pantobjekt. Det inneber til dømes at vi ser samla på stifting, innhald og rettsvern for avtalepant i fast eigedom. Realisasjon av panterett blir omtala samla til slutt.

I panteretten møter vi spørsmål også frå dynamisk tingsrett og konkursrett. Førebuing til førelesingane må derfor omfatte meir enn lesing av panteretten.

Dag 1: Generelt om panteretten og andre trygdsrettar

Dag 2: Avtalepant i fast eigedom

Dag 3: Avtalepant i lausøyreting (med unntak av salspant)

Dag 4: Salspant

Dag 5:Avtalepant i verdipapir, enkle krav m.m.

Dag 6: Utleggspant og legalpant. Realisasjon av panterett


Nokre lenkjer går til abonnementsbasar som Lovdata Online og Idunn. Studentar har tilgang til desse basane ved oppkopling via universitetet (direkte eller gjennom VPN).


Planen for masterstudiet er endra, og desse sidene blir ikkje ajourførte.