Kommentarer til forelesninger, plenumsregning og grupper

Fra mn/fys/FYS2130
Hopp til: navigasjon, søk

Når du legger inn kommentarer, klikk da på "Rediger" og plassér din kommentar like etter dette avsnittet. Da vil de nyeste kommentarene ligge øverst. Husk at det oftest er konstruktive kommentarer som fører til positive endringer! Angi gjerne initialer og dato til slutt i kommentaren din.
==

Oppsummering av plenumsregning 17.februar

Nye filer er lastet opp på fronter. Beklager for øvrig at det manglet en fil i forrige uke, den er nå lagt ut.

I dag gikk jeg kjapt gjennom utledningen av en longitudinal bølge, og hvordan vi diskretiserer denne og putter den inn i en finite-difference løser i Matlab.
Et sammendrag ligger i pdf-filen.
Det er vanlig å diskretisere bølgelikningen med Forward-Euler i tid, og midtpunkt-metoden i rom.
Jeg gikk også gjennom hvordan man skriver til fil inne i for-løkka. Hvis man skal skrive store data (> 1000 tall) bør man gjøre dette i binærformat, både fordi det går mye raskere og fordi det tar mindre lagringsplass. Et eksempel ligger også i fila.

Vi prøver til stadighet å finne hva som er nyttigst for dere å ta i plenumsregningen, men det er ikke alltid like lett å se hva dere synes er vanskeligst. Hvis noen savner noe fra pensum, eller vil at noe skal tas om igjen (eller på en annen måte) mottas forslag med takk.

FilipOppsummering Plenum 10. februar

Filer er lagt ut på fronter.

- Jeg gikk gjennom hvordan skrive et program i matlab ved hjelp av funksjoner og 'struct'er, matlabs versjon av klasser. Dette er en smidig måte å programmere på, fordi det er da lett å gjenbruke koden. Filen animateWaves.m er moderprogrammet, som kaller alle funksjonene som setter opp og løser problemet. I funksjonen solveProblem viste jeg også hvordan du lager en animasjon, eller såkalt 'movie'. Denne kan du spille etterpå ved å skrive 'movie(film)', eller konvertere til avi ved å bruke 'movie2avi(film, 'film.avi') ' . Denne kan du så laste opp på youtube eller gjøre hva du vil med.

- Jeg gikk også kjapt gjennom man gjør fft i python. Koden ligger i filen fourier.py.

- I obligen skal dere kjøre runge-kutta metoden for å se på superposisjon (i oppgave 7). Da kan man enten kalle ode45 3 ganger (eller flere), eller så kan du gjøre om på odefunksjoner-filen slik at den ser ut som den filen jeg har lagt ut. Da løser man 6 ODE'er, hvor 2 og to av dem er koblet. På denne måten kaller man bare ode45 en gang, og dermed får man samme tidsintervall på alle vektorene.

Ellers er det som vanlig bare å spørre om dere lurer på noe. Lykke til!Oppsummering fra plenumsregning uke 5:

1) Først må jeg påpeke at jeg ikke har noe i mot noen nasjonaliteter, og da spesielt ikke franskmenn og deres matematikere. Det var kun et uttrykk for en innebygd angst for Fourier-transformasjoner, man misliker som kjent det man ikke forstår.

2) Folding skjer når man sampler et signal med en frekvens som er mindre enn 2x "frekvensen man er interessert i". Det er litt vanskelig å forklare dette på noen måte som er kjempeintuitiv, så jeg anbefaler å bruke rå makt. Les det mange ganger, skriv det ned for dere selv. Et tips er å lese det beskrevet på forskjellige måter, f.eks. på wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Aliasing . Bla litt ned på siden til der det står "sampling sinussoidal frequencies", der er det beskrevet ganske ok.

3) På slutten av oppgave 8 i obligen skulle man forklare når S er max eller min. Jeg forklarte hvorfor dette ikke er det samme som max utslag *k , men ikke på en særlig fransk måte. En bedre forklaring kan dere finne på fronter, under 'Plenum 3. februar'.

4) Vi foretrekker at dere leverer elektronisk som pdf. Hvis dere har lagret som docx, dvi eller maple-dokument så er det gaske lett å konvertere til pdf. Send en epost hvis dere sliter med dette.

5) Når dere regner analytisk så vent lengst mulig med å putte inn tall. Lettere for dere, lettere for oss.

Som vanlig er det bare å spørre hvis dere lurer på noe. Dene gangen tilbyr vi også hjelp med knuter, iPad-fobi og sterke franske verb.

Mvh,

Filip


Oppsummering fra plenumsregning uke 4:

- Nye dokumenter er lagt ut på fronter. Dokumentene er bedre kommentert enn de som ble skrevet på forelesningen

- Matlab kan man bruke ved å logge seg inn på en linux-maskin. Hvis man ikke er på en uio-maskin kan det lønne seg å kjøre matlab uten skrivebordet, for å gjøre dette bruker kjører man 'matlab -nodesktop'

- For å ta med kildekode i latex-koden sin kan man f.eks. bruke \usepackage{listings} i begynnelsen av dokumentet og \lstinputfile{kildekode.m} i teksten. 

- Spar tid, copy-paste mine (eller andres) dokumenter, endre dem så de passer obligene og lever inn. Spørsmål om plenumen, oppgavene eller havet kan sendes til filipferris@gmail.com

Filip (27.01.10)Oppsummering fra plenumsregning uke 3:

- Dokumenter fra plenumsregningen finnes på Fronter, under "Undervisning/Elektronisk Innlevering"

- Word og Maple kan man finne ved å bruke remote desktop til statwin64.uio.no . statwin32.uio.no har ikke maple installert, så om man har linux må man gå en liten omvei . Les mer her: http://www2.usit.uio.no/suf/vd/statwin.html

- Latex kan man bruke ved å installere det på sin egen maskin, eller logge seg inn med ssh på en linux-maskin ved matnat, f.eks. login.ifi.uio.no. En kjapp introduksjon kan man finne her http://termvakt.uio.no/LaTeX

- Ikke bruk mye tid hvis noe ikke fungerer, spør heller gruppelærerne.

Hilsen Filip


SPØRSMÅL 19. jan. 2010: Siden jeg tar opp dette emnet har jeg noen spørsmål: Prosjektoppgaven teller på karakter og må gjøres også av de som tar opp faget? Obliger er ikke obligatoriske å gjøre om igjen når faget er bestått før?

TA

SVAR 19. jan 2010: Helt korrekt: Obliger godkjent fra tidligere år (full pakke) gir fritak fra obliger i år, men prosjektoppgaven må gjøres uavhengig av om man har gjort prosjektoppgave tidligere.

Arnt Inge


Og her er en enda nyere kommentar, igjen bare som en veiledning til hvordan du selv legger inn stoff (etter at du har åpnet siden for regigering). aiv 18des09

Her er en dummy kommentar. Lag din egen kommentar som denne, men plassér den altså øverst blant kommentarene (nyeste skal ligge øverst). aiv 18des09