Ønskeliste ny arkitektur

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk
Søk

Få alle søkeresultater inn på plukklista

Analysemodul
 • Masseoppretting av prøve på prøve (MUSARK-1394)
 • Ny analysekategori, kulturhistorisk materiale, med egne Prøveundertyper
Magasinmodul
 • Ny etikettstørrelse, 100x36mm [rt.uio.no #2784926]
 • Mulighet for å få ut lister over gjenstander i den nye magasinmodulen til Excel
 • Filterfunksjonen i magasin skal utvides med et felt for intervall som lar deg vise alle objektene på en node som tilhører f.eks. hovednummer T27070 og som lar deg filtere ut objektene med undernummer 1-143 [rt.uio.no #3181943]
 • Mulighet til å søke på høyere takson som slekt familie orden osv i magasinmodulen [rt.uio.no #2796969]
 • Mulighet å merk alt (ikke bare 25 objekter om gangen)
 • Ønsker at under flytt objekter. Pop-up vinduet burde har mer enn 10 linjer, ellers må en scrolle.
 • For mye luft på sidene. Ønsker søkeresultatet ligne plukklistene-komprimert og oversiktlig.
 • Ønsker å bytte ut ikoner som handlevogner og lastebiler til merk og flytt.
Rapporter

utvide rapporter til å vise :

 • antall analyser, prøver og konserveringer som er gjort per år og totalt, vises per museet men gruppert på samlinger og med tall for totalen også
 • Vise antall registrerte objekter og antall innsamlede objekter per år, vises per museet men gruppert på samlinger og med tall for totalen også
 • Antall kontroller og observasjoner gjennomført per år og hva slags avvik det er snakk om, vises per museet men gruppert på Rom og med tall for totalen også
Konserveringsmodul
 • Dialogboksen "Velg objekter - Søkedata" når man klikker på "Legg til Objekter" bør gjøres mer intuitivt, "ikke valgt" -> "valgt", det er ikke innlysende at dette er et felt å klikke på
 • Dialogboksen "Velg objekter - Søkedata" bør kunne søke på undernummer og med prefiks på museumsnummer
 • Behandling -> nye felter: "varmebehandling, frysing, karantene",
 • Behandling -> nedtrekksmenyen bør være alfabetisk