Arkiv naturhistorie

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk

Grupper, møtereferat, mandat

Koordineringsgruppe for naturhistorie
Faggruppe karplanter
Faggruppe entomologi
Faggruppe sopp og lav
Faggruppe konservering
Faggruppe forvaltningsmodul
Faggruppe databasemodell for samlingsobjekter og feltobservasjoner med utgangspunkt i karplantedata

Gruppen er nedlagt.


Planer/dokumenter

Handlingsplaner

Handlingsplan for naturhistorie 2011
Handlingsplan for naturhistorie 2010
Handlingsplan for naturhistorie 2009
Handlingsplan for naturhistorie 2008


Rapporter mm.

Piloterings-rapporten

Rapporten

Møtereferat

Referat fra møtet 29.08.2008

Mandat

 • Arbeidsgruppen skal lage en oversikt over digitaliserte samlinger som i dag ikke inngår i MUSITs sentrale driftsregime basert på Oracle-databaser.
 • Arbeidsgruppen skal avgjøre hvilke datasett fra hvilke museum som skal inkluderes i uttestingen.
 • Arbeidsgruppen skal utarbeide en testplan, og utføre testing av KE EMu. Testingen skal omfatte alle de moduler og funksjoner som et samlingsforvaltningssystem må inneholde.
 • Arbeidsgruppen rapporterer om framdriften i uttestingen direkte til styret i MUSIT.
 • Arbeidsgruppen skal ha medlemmer fra Drifts- og utviklingsgruppen (DUG) i MUSIT.
 • Arbeidsgruppens mandat kan kun endres eller omdefineres av MUSITs styre.

Medlemmer

 • Øystein Wiig (NHM, leder, oystein.wiig@nhm.uio.no)
 • Vidar Bakken (NHM, innleid konsulent, vidar.bakken@nhm.uio.no)
 • Einar Timdal (NHM, einar.timdal@nhm.uio.no)
 • Espen Uleberg (KHM, espen.uleberg@khm.uio.no)
 • Karl Frafjord (TMU, Karl.Frafjord@tmu.uit.no)
 • Tor Tønsberg (BM, tor.tonsberg@bm.uib.no)
 • Per Djursvoll (BM, per.djursvoll@zmb.uib.no)
 • Sonja Innselsett (BM, Sonja.Innselset@bm.uib.no)
 • Karstein Hårsaker (VM, karstein.harsaker@vm.ntnu.no)
 • Torkel Johansen (VM, torkelj@vm.ntnu.no)
 • Tommy Prestø (VM, tommy.presto@vm.ntnu.no)
 • Jarle Ebeling (DUG, jarle.ebeling@usit.uio.no)

Oversikt over naturhistoriske samlinger

Samlet oversikt

Vedlegg til avtalen om MUSIT

BM

Digitalisert materiale, entomologisk samling, Bergen Museum

Digitalisert materiale, zoologisk (og entomologisk) samling, Bergen Museum

Databaser for kryptogamer ved herbariet i Bergen som MUSIT ikke håndterer

LAV: Pr 1/1 2008 innlest 78659 nr. i basen (ferdigregistrert)

MOSER: Pr 1/1 2008 innlest 18616 nr. i basen av ca. 80000 (ca. 20 % registrert)

SOPP: Pr 1/1 2008 innlest 15996 nr. i basen (ferdigregistrert)

PS. BM har ikke begynt å dataregistrere alger, størrelsen på samlingen er anslått til c. 18000 belegg. A.B. 08.08.08

NHM

Samlinger og databaser ved seksjon for botanikk, NHM

Samlinger innen geologi, NHM

Samlinger innen zoolgi, NHM

TMU

Digitalisert materiale, Tromsø Museum

VM

Digitalisert materiale, botanisk samling, Vitenskapsmuseet

Digitalisert materiale, zoologisk samling, Vitenskapsmuseet

Prosjektforslag og tilbud fra KE Software for testing av EMu

Prosjektforslaget

(Oppdatert) Tilbudet i Euro


Evaluering av samlingsforvaltningssystemet KE EMu

Styredokument