Bildeopplasting - enkel brukerveiledning

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk

Bildeopplasting - enkel brukerveiledning Fra MUSIT Gå til: navigasjon, søk Innhold [skjul] 1 Innledning 2 Hvordan knytte ett eller flere bilde(r) til et objekt (f.eks. en gjenstand eller funn) 3 Hvordan opprette ett eller flere fotokort med tilhørende bilder 4 Hvordan knytte ytterligere innformasjon til bildene som lastes opp

[rediger] Innledning I det følgende antas det at man er kjent med MUSITs databaser og applikasjoner, slik at vi vil ikke gå i detalj om hvordan man laster ned, installerer, starter eller bruker MUSIT-applikasjoner generelt.

I tillegg til denne veiledningen bør hvert enkelt museum eller prosjekt utarbeide utfyllende veiledninger som beskriver de rutinene som gjelder for det enkelte museum/prosjekt, og som sier hvilke felt i den enkelte applikasjon som skal/bør fylles inn med hvilken informasjon. Vi vil således ikke gå gjennom alle feltene som er mulige å fylle ut.

I MUSITs fotobaser/-arkiv lagres informasjon om bilder på et fotokort. I tillegg til data om bildet inneholder fotokortet pekere til tabeller som bl.a. holder rede på hvor det digitale bildet er (fysisk) lagret. Bilder kan også knyttes opp mot andre objekter, f.eks. gjenstander, katalogsider eller etiketter, uten at man først trenger å manuelt opprette et fotokort. I det siste tilfellet vil man ha en egen foto-flik, eller fane (eng. ’tab’) integrert i den applikasjonen man bruker til å registrere eller redigere de objektene (gjenstandene, katalogsidene, etikettene osv.) man arbeider med. Som alltid gjelder det at det er rettigheter man har fått tildelt når man logger inn som avgjør om man kan se på bilder, laste opp bilder eller redigere informasjon om egne og andres bilder.

Bilder kan koples til objekter manuelt, ett og ett, eller automatisk ved at man legger inn informasjon, om f.eks. gjenstander, som kan knyttes opp mot bildene. Man kan f.eks. lagre bildene med museumsnummeret som del av filnavnet, og så kan museumsnummeret brukes til å knytte bildet til en gjenstand. Denne automatiske sammenkoplingen av bilder og gjenstander må gjøres i samarbeid med en utvikler, og arbeidet må såldes avtales med Drifts- og utviklingsgruppen og ev. koordineringsgruppen for det gjeldende fagområdet.

[rediger] Hvordan knytte ett eller flere bilde(r) til et objekt (f.eks. en gjenstand eller funn) 1.Søk opp objektet/objektene eller opprett et nytt objekt 2.Velg Foto-fanen og ’Nytt foto’ (noen steder er ’Fotografier’ brukt som navn på fanen) 3.Velg ’Mediatype’, ’Beskrivelse’ og ’Relasjon’, eller behold det som allerede står i de feltene, og klikk ’Ok’ 4.Fyll inn relevant informasjon på Bildeinnleggings-dialogboksen, og klikk på ’Velg bilder som skal lastes opp...’ 5.Finn mappen (katalogen) som inneholder bildet eller bildene som skal lastes opp, og marker bildet/bildene 6.Klikk på ’Legg inn bilder!’, og vente til alle bildene er lastet opp til serveren Bildet/Bildene skal nå være lastet opp, og man skal kunne se de forskjellige versjonene av bildet/bildene under ’Kopier/versjoner’.

[rediger] Hvordan opprette ett eller flere fotokort med tilhørende bilder (I tillegg til å laste opp nye bilder kan man naturligvis legge inn bilder på allerede eksisterende kort. Da går man i så fall direkte til ’Nytt foto’.)

Opprette ett nytt fotokort

1.Gå til Objektvisnings-fanen, velg ’Nytt Kort’ (’Nytt Arkivkort’) og fyll inn relevant informasjon 2.Velg Fotografier-fanen og ’Nytt foto’ 3.Følg så prosedyren over fra punkt 4, ”Fyll inn relevant informasjon på Bildeinnleggings-dialogboksen” Opprette flere nye fotokort

1.Gå til Objektvisnings-fanen, velg ’Nye Kort’ (’Nye Arkivkort’) 2.Følg så prosedyren over fra punkt 4, ”Fyll inn relevant informasjon på Bildeinnleggings-dialogboksen” Den informasjonen som fylles inn vil komme på alle de nye fotokortene som opprettes, og fotokortene vil opprettes med stigende id-nummer (Foto_Kort_Id / Fotoakt_Id). I ettertid kan man bla seg gjennom de nylig opprettete fotokortene og skrive inn utfyllende opplysninger under Klassifikasjons-fanen.

Merk at Bildeinnleggings-dialogboksen har muligheter (to knapper) for å lagre og hente informasjon om de bildene man har lastet inn, skulle man ønske å gjenbruke den informasjonen som er lagt inn under Digital eller Analog original-fanene.

[rediger] Hvordan knytte ytterligere innformasjon til bildene som lastes opp For å kunne foreta bildeopplasting som beskrevet her, må Bildeinnleggings-dialogboksen inneholde fanen Innhold, mediakort. Under denne fanen finner man flere felt man kan fylle inn, og få lagret på hvert enkelt fotokort som opprettes.

Generelt er det slik at alle feltene/"nodene" som er på "toppnivå" kan fylles ut, når man må åpne en node i treet (overskriftene i fet skrift) er det kun helt spesielle felt som kan fylles ut (nøkler).

I eksempelet under beskrives det hvordan man legger inn Motivbeskrivelse og Sted.

Innlegging av Motivbeskrivelse

Åpne Bildeinnleggings-dialogboksen. Velg Innhold, mediakort-fanen, og fyll inn ønsket motivbeskrivelse i feltet 'Motivbeskrivelse (%)'. Innlegging av Sted

Først må man åpne stedstabellen, for å finne sted_id til stedet man ønsker å registrere bildene på. (Det er muligens en 'snarveg til Sted' eller lignende på navigatoren, eller man kan legge en opp selv.) Søk opp stedet og noter sted_id (kolonnen helt til venstre) til ønsket sted. Tilbake i "Innhold, mediakort"-fanen, rull (scroll) nedover til feltet '+ Fotoark_sted'. Trykk på '+' symbolet på denne. Trykk på '+ Sted'. Skriv inn ønsket sted_id i feltet ’Sted_id’. Velg Digital original-fanen, og last opp bildene som vanlig. Forsøk gjerne med et par bilder første gangen, for å se at dette virker.