Botanikk

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk

Oversikt over oppgaver og gjøremål

Migreringer (tas i følgende rekkefølge?):

 1. Sopp, NHM (gjort)
 2. Sopp, VM (gjort)
 3. Sopp, TMU (?)
 4. Karplanter, rest TMU (påbegynt)
 5. Karplanter, rest-NHM (april)
 6. Karplanter, Agder (april)
 7. Karplanter, Stavanger (april)
 8. Lav, VM (hvordan arbeider vi med kravspesifikasjonen til lav/ sopp)
 9. Lav, TMU
 10. Lav NHM
 11. Lav og sopp, UM


Tiltak og gjøremål i botanikkapplikasjonen

Nr. Tiltak/ Gjøremål Ansvarlig FG Ansvarlig DUG Ferdigstilt Kommentar
0 Konsolidere funksjoner (kode), søke- og resultatoppsette m.m. i alle karplante- og sopp-applikasjoner ved alle museer TP/ SH/ BPL/ TA /OP Stein

24.06.2013

1 Endre CLOB-felt til VARCHAR-felt for å bedre søk og resultatvisning SH Stein 01.04.2013
2 Legge til nye taksa (lavere rang)  BPL Stein 08.04.2013
2b Foreslå standard for hvilke koordinatstrenger applikasjonen skal kunne håndtere OP / ET Stein

3 Revidere og endre koordinatinnskriving slik at man slipper å åpne nytt vindu for å få med historikk OP Stein

4 Revidere og endre eksport av koordinater til GBIF/ Artskart Alle Stein/ Jarle E.

5 Revidere etiketter TT/ Alle Stein

6 Revidere kartvisningen (avhengig av punkt 4) OP/ TP Stein/ Jarle E.

7 Revidere personregistermodulen (DUG avventer innspill fra FG)  ? Rivuvesh?

8 Utvikle standardrapporter (avventer diskusjon i FG) OP Stein

9 Revidere sekvenshåndteringen (diskutere i FG/ gjelder også entomologi?)  ? Stein/ Svein
Frafalt. Trenger ikke ha forhåndslaget sekvenser
10 Revidere Excel-/Importmodulen for bl.a. å kunne knytte innsamlernavn og innsamlernr. og revidere innskriving av koordinater  ? Rituvesh/ Stein/ Vidar

11 Eget felt for barcode? <BARCODE = Value>, GENBANK, CHROMNO, SILICA, NO VALUE  ?

Kommentar fra Stein: Dette er noe museene må gjennomføre som praksis i registreringsarbeidet Bør med i brukerveiledning

12 Få ut det samme antall etiketter som det er ark i belegget SH / TA

Frafalt
13 Mulighet for å ta ut strekkodelapper for endrede belegg (med revisjon) SH / TA

Frafalt
14 Tellefunksjon /Rapportfunksjon SH Jarle S, Stein 08.04.2013 Summetegnknapp lagt inn i resultatoppsettet
15 Mulighet for å søke på tolket dato (finnes ikke i søkekriteriene nå) SH Stein 24.06.2013 Når resultat- og søkeoppsett er ferdig
16 Mulighet for å se at et belegg er en type i redigeringsvinduet + mulighet for å søke på typekategori  SH Stein 08.04.2013 Lagt til rød tekst med typetatus for de poster som er typeeksemplarer, søk på typestatus når pkt 0 er ferdig
17 Implementering av lånemodulen VM, UM og TMU, NHM (sopp).

TP / SH / TA, KHL

Svein, Rituvesh

18 Hurtigport til ny post på revisjonssiden, vise reg.nr. på revisjonssiden BPL Stein 11.03.2013
19 UUID, felt for dette BPL  ? 24.06.2013

20

Få finere farger på applikasjonen (inspirert av Entomologiapplikasjonen) SH  ? 24.06.2013


21 "Hurtigknapp" for registreringer av konfirmeringer SH
24.06.2013 En slik funksjon vil være svært tidsbesparende når en skal legge inn mange revisjoner med ulike navn. (En slik hurtigknapp fantes i tidligere versjoner av basen)
22 Få tolket dato over på formatet yyyymmdd SH/OP Stein 24.06.2013 Et forslag er programert på testbasen. Hvordan skal intervaller vises?
23a Funksjon for å kunne holde tilbake/utenfor poster
SH/BPL

24.06.2013 Ønske om å kunne merke poster som er hageplanter ol. Kan man bruke funksjonaliteten i soppbasens "Host"-felt?
23b
Funksjon for å kunne holde tilbake/utenfor poster
SH/?

24.06.2013
Muligheter for å holde tilbake poster der det f.eks. er mistanke om etikettforbytting. Løses med avkryssningsboks a la Reg, Corr og Accepted?