Faggruppe sopp og lav

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk

Medlemmer

  • Karl Henrik Larsson, NHM
  • Einar Timdal, NHM
  • Tor Tønsberg, UM
  • Tommy Prestø, VM, leder
  • Heini Emilia Rämä, TMU

Arbeidsmøte på NHM om analysemoduler - 3.6.2014

Mosedatabase – innledende vurderinger

Forslag til hvordan man håndterer innblandinger (Stein O.)

Statusrapport Sopp og Lav juni 2015

Møte

16.04.2015 Møtereferat


14.05.2014 Møtereferat

04.12.2013 Møtereferat

02.07.2013 Status (Stein O.)

03.06.2013 Dagsorden Gjøremålsliste

Mandat

Mandat