Kjente feil og mangler ved magasinet

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk

Utgått - siden har utgått

Siden inneholder liste med kjente feil og mangle ved magasinet, og vil bli oppdatert fortløpende. Sist oppdatert 7. oktober kl 13:58

Generelt

Feil/mangel Status
Ikoner i lister mm må være større Rettet
Noen steder blå ikoner, andre steder sorte, må være enhetlig
Sortering av lister ikke implementert Implementert
Feilmelding (pop-up) har sjekkboks (generelt må layout endres) Rettet
Ikke lagt inn forskjellige ikoner for ulike museumsobjekter (ark, num, bot, osv)
Aggregert, totalt antall objekter på node Implementert
Breadcrumb forsvinner bak filtreringsfelt når den blir for lang Rettet
Fokus henger igjen ved manøvrering i nodehierarkiet

Egenskaper på node

Feil/mangel Status
Vise sist endret av/dato på egenskap Implementert
Mangler +/- ikon, angivelse av enhet for temperatur, inertluft og rel.luftfuktighet
Sjekk på at fra må være mindre enn til, eller at toleranse ikke kan legges inn dersom verdien toleransen gjelder for mangler
Postnummer vises uten ledende 0 ved søk på adresse i Adressefelt Rettet
Ikke mulig å scrolle i adressefelt ved søk etter adresse

Innlegging av nye noder

Feil/mangel Status
Sjekk på riktig hierarki Implementert
Tilbakemelding til bruker "xxx opprettet", "xxx lagret" Implementert (men kanskje ikke helt bra meldinger)
Markering av nye innslag i listene

Flytting

Feil/mangel Status
Melding som gis ved flytting av objekt fra liste i magasin er feil Rettet
Brødsmulesti i plukklisten blir ikke oppdatert etter flytting Rettet
Ikke lagt inn sjekk på ugyldige flyttinger (f.eks. flytt inn i seg selv, flytting som fører til at hierarkiet blir feil) Implementert
Det må være mulig å flytte på modalt vindu Rettet
Søkefelt i modalt vindu for direkte søk og valg av destinasjon for flyttingen Implementert

Kontroller og observasjoner

Feil/mangel Status
Mangler sjekk på at dato ikke skal kunne settes frem i tid ved registrering av ny observasjon eller kontroll Implementert
Mangler melding om mulig utdaterte miljøkrav ved endring av dato på ny kontroll
Mangler mouse-over på ikonene i liste med observasjoner og kontroller Implementert
Sortering av observasjons- og kontrolltyper slik at rekkefølgen blir lik overalt
For liten kontrast på ikoner for å indikere ok/ikke ok kontroll Rettet
Endre nivåer for tilstand på sprit ihht beslutning Implementert
Ikke lagt inn sjekk på at fra må være mindre enn til Implementert
Registrert av settes til Darth Vader Rettet

Søk for å finne plassering av objekter

Ingen kjente feil eller mangler?

Utskrift av etiketter, scanning og bruk av strekkoder og QR-koder - ikke implementert

Rapport til KD

Ingen kjente feil eller mangler?

Flyttehistorikk på objekter

Ingen kjente feil eller mangler?