Ny IT-arkitektur MUSIT Releaser

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk
Release 26.06.2020

Dette er en release av både frontend og backend:

 • Løsning for replikering av store mengder data.
 • Siste endring av etikettstørrelse til UMAK.
 • Endring av frontend i hendelsestypen Sex & stage for marine evertebrater.
Release 18.06.2020

Dette er en release med ny etikettmal for magasinnoder :

 • Ny etikettstørrelse til UMAK.
 • Endring av backendkode i hendelsestypen Sex & stage for marine evertebrater.
Release 10.06.2020

Dette er en release av Frontend :

 • Implementere ny liste over innsamlingsmetoder.
 • Gjøre inline innsamlingshendelsen default i objekregistreringen.
 • Magasinmodulen, nodene TMU blir til UMAK og Tromsø museum blir til Norges arktiske universitetsmuseum.
Release 03.06.2020

Dette er en release av Frontend :

 • Retting av små feil i person, konservering og magasin.
Release 27.05.2020

Dette er en release av Frontend som retter feil i analyse, konservering og magasin:

 • Retting av plukkliste, nå beholdes objekter i lista
 • Filopplasting, gir melding om at fila er for stor. Lagt på tekst om at fila må være mindre enn 10Mb
 • Viser hele stien til magasin i søkeresultatet ved å holde musa over.
 • Mindre rettelser
Release 18.05.2020

Dette er en release som fikser bugs:

 • Retting av mindre bugs i analysemodulen og konserveringsmodulen
Release 23.01.2020

Dette er en release som fikser bugs:

 • Retting av problem i analysemodulen som følge av overgang til Boostrap 4
  • Flere feil rettes, og analysemodulen friskmeldes og åpnes for normal bruk
Release 10.12.2019

Dette er en release som i hovedsak fikser bugs:

 • Retting av problem i analysemodulen som følge av overgang til Boostrap 4
  • Flere feil rettes, men analysemodulen holdes fremdeles stengt etter releasen den 16. september

Ny funksjonalitet:

 • Objektmodul:
  • Mulighet for å legge inn objektnumber og andre objektdata
 • Rapport:
  • Mulighet for å ta ut rapport på antall objekter og tilvekst


Release 30.09.2019

Dette er en release som i hovedsak fikser bugs:

 • Scanning av barcode
 • Retting av problem i konserveringsmodul som følge av overgang til Boostrap 4
  • Knapp for å velge objekter når man forsøker å legge til flere objekter i en delhendelse virket ikke
  • Tittel på delhendelser ble vist feil
  • Paginering i objektvalg-komponent vises feil
 • Småendringer i Objekt og Collecting event: Prøvd å gjøre ting mer kompakt
Release 16.09.2019

Denne releasen første del av objektbasen; Evertebrater

 • Objekt
  • Side for å registrere objekter med tilhørende data
 • Collecting event
  • Registering av tid og sted
 • Person
  • Registering og synonymisering av personer og personnavn


Kjente feil og mangler

 • Masseoppretting av prøver av prøver virker ikke
 • Bruk av TAB til å velge verdier i nedtrekksmenyer feiler på lagring da verdien ikke blir sendt til server
 • Søk returnerer ikke flere enn 10 000 poster


Release 24.05.2018

Denne releasen inneholder ny søke side, samt feil retting i analyse

 • Søk
  • Felles søkeside der Analyse, konservering og objektsøk nå er på samme side
 • Analyse
  • Feilmelding gis ikke alle obligatoriske felter er fylt ut i klausulering
  • Feilretting ved oppheving av klausulering, det er nå ikke mulig å slette en klausulering uten å oppgi grunnen


Kjente feil og mangler

 • Masseoppretting av prøver av prøver virker ikke
 • Bruk av TAB til å velge verdier i nedtrekksmenyer feiler på lagring da verdien ikke blir sendt til server
 • Søk returnerer ikke flere enn 10 000 poster


Release 09.05.2018

Denne releasen inneholder tredje del konserveringsmodulen og en del forbedringer og feilrettinger i eksisterende moduler. Følgende delhendelser er med i denne releasen:

 • Konservering
  • Rapport
 • Søk
  • Plassering i magasin vises i søkeresultatene (MUSARK-1494)
  • Mulighet for søk på høyere taksa
  • Bedre sortering av søk
  • Stor og liten bokstav behandles likt
  • Intervall søk, for museumsnummer
  • Visning av søkeresultater, kan velge mellom 10-100-200-500-1000 objekter per side
 • Annet
  • Applikasjonen vil nå huske sist valgte språk, museum og samling, basert på cookies

Kjente feil og mangler

 • Masseoppretting av prøver av prøver virker ikke
 • Bruk av TAB til å velge verdier i nedtrekksmenyer feiler på lagring da verdien ikke blir sendt til server
 • Søk returnerer ikke flere enn 10 000 poster
Release 22.03.2018

Denne releasen inneholder annen del konserveringsmodulen. Følgende delhendelser er med i denne releasen:

 • Konservering
  • Målebestemmelse
  • Det er også lagt til muligheten for å "legge til objekter" i en konserveringshendelse som allerede er opprettet.

Kjente feil

 • Masseoppretting av prøver av prøver virker ikke
 • Bruk av TAB til å velge verdier i nedtrekksmenyer feiler på lagring da verdien ikke blir sendt til server
Release 01.02.2018

Denne releasen inneholder første del konserveringsmodulen. Følgende delhendelser er med i denne releasen:

 • Konservering
  • Oppbevaring og håndtering
  • HMS-risikoangivelse
  • Kommentar
  • Behandling
  • Teknisk beskrivelse
  • Tilstandsvurdering
  • Rapport
 • ElasticSearch
  • Egen side med Søk for konservering

Kjente Feil

 • Masseoppretting av prøver av prøver virker ikke
 • Bruk av TAB til å velge verdier i nedtrekksmenyer feiler på lagring da verdien ikke blir sendt til server
Release 16.11.2017

Denne releasen inneholder først og fremst ett nytt søk. ElasticSearch tas i bruk som søkemotor. Dette vil gi en bedre søkeopplevelse og også muligheten til å søke på analyseresultater.

 • Følgende Issuse har vært løst for å få dette til:
 • ElasticSearch
  • Analysesøk (MUSARK-1363)
  • Objekt & prøve søk (MUSARK-1362)
  • Live update musit objekt data (MUSARK-1298)
  • Live update analysis event (MUSARK-1297)
  • Reindeksering i bakgrunn (MUSARK-1296)
  • Migrere objektdata (MUSARK-1295)
  • Migrere analysedata (MUSARK-1294)
  • Lage ES rest klient (MUSARK-1293)
  • Sette opp utviklingsmiljø (MUSARK-1292)
  • Sidevisning ved nytt søk (MUSARK-1475)
  • Blanke ut søk ved skifte av samling (MUSARK-1472)
  • Ta i bruk ES fra backend for objekter (MUSARK-943)
  • Konfigurere utviklingsmiljøene (MUSARK-1435)
  • La søk for analysehendelser (MUSARK-1367)
  • Installre ny maskinvare (MUSARK-1373)
 • Feilretting
  • Dokument vises ikke i editmode (MUSARK-1439)
  • Fikset problem med å lag prøve fra plukklista (MUSARK-1436)
  • Plukkliste varevognsymbol ikke blått (MUSARK-1476)
Release 19.10.2017
 • Denne Release gir ny funksjonalitet i analysemodulen. Den er også det første skrittet på vei til å få Dokumentmodulen oppe å gå. Her innføres det en PostGres server på backend for å holde styr på dokumentene.
 • Følgende Issuse har vært løst for å få dette til:
  • Implementere datamodeller for de forskjellige dokument / arkivdelene (MUSARK-1324)
  • Tjeneste for å lage arkiv/arkivdeler/mapper (MUSARK-1326)
  • Tjeneste for å hente ut mappe/arkiv(del) (MUSARK-1327)
  • Tjeneste for å hente ut alle direkte barn av en mappe/arkiv(del) (MUSARK-1328)
  • Tjeneste for å endre navn og metadata om en mappe/arkiv(del) (MUSARK-1329)
  • Tjeneste for å flytte mappe/arkiv(del)(MUSARK-1330)
  • Tjeneste for å låse / arkivere en mappe/arkiv(del) for å "avslutte" arkivet (MUSARK-1331)
  • Tjeneste for å laste opp en fil til dokumentmodulen (MUSARK-1332)
  • Tjeneste for å låse en fil (MUSARK-1333)
  • Tjeneste for å låse opp en fil (MUSARK-1334)
  • Tjeneste for å flytte en fil til en annen arkivdel/mappe (MUSARK-1336)
  • Tjeneste for å redigere metadata på en fil (MUSARK-1337)
  • Tilgangskontroll for dokumentmodulen (MUSARK-1342)
  • Legg inn auth grupper for dokument modul i oracle db for TEST (MUSARK-1433)
  • Legg inn auth grupper for dokument modul i oracle db for PROD (MUSARK-1434)
 • Adminmodulen
  • Ny funksjonalitet
   • Rollen Databasekoordinator er lagt til i modulen

Kjente Feil

 • Masseoppretting av prøver av prøver virker ikke
 • Bruk av TAB til å velge verdier i nedtrekksmenyer feiler på lagring da verdien ikke blir sendt til server
 • Dokument som er lagt til analyse syns ikke når man trykker på endre (MUSARK-1439)


Release 28.09.2017
 • Denne Release retter opp feil i analysemodulen og magasinmodulen.
  • Feilrettinger:
   • Analyse
    • Rette feil med visning av objektinformasjon ved masseoppretting av analyse(MUSARK-1408)
    • Rette feil med ekstra attributter som ikke vises ved masseoppretting av analyse(MUSARK-1420)
    • Rette feil med masseoppretting av analyse fra objekter og prøver(MUSARK-1409)
    • Rette feil med visning av resultatinformasjon av analyse på enkeltobjekter(MUSARK-1423)
    • Rette feil med innlegging av resultater på analyse i spesialfelter i resultat(MUSARK-1424)
   • Prøve
    • Rette feil med farge på ikonet for prøve i plukklista ved valg av flere objekter(MUSARK-1393)

Kjente Feil

 • Masseoppretting av prøver av prøver virker ikke
 • Bruk av TAB til å velge verdier i nedtrekksmenyer feiler på lagring da verdien ikke blir sendt til server


Release 21.09.2017
 • Denne Release utvider funksjonaliteten i analysemodulen og magasinmodulen.
  • Ny eller endret funksjonalitet
   • Kombifelter analyse og prøve, det er nå mulig å skrive inn i feltet for "Formål med analysen" i tillegg til å velg fra list(MUSARK-1264)
   • Visnig av prøver i magasin, det er nå en egen knapp for å vise prøver lagret i magasinet (MUSARK-1372)

Kjente Feil

 • Masseoppretting av prøver av prøver virker ikke
 • Bruk av TAB til å velge verdier i nedtrekksmenyer feiler på lagring da verdien ikke blir sendt til server
Release 07.09.2017
 • Denne Release retter opp feil og utvider funksjonaliteten i analysemodulen.
  • Feilrettinger:
   • Analyse
    • Rette feil med visning av analyse typer som bare viste ID og ikke tekst (MUSARK-1356)
    • Rette feil med masseopprettelse av analyser (MUSARK-1365)
  • Ny eller endret funksjonalitet
   • Opprettet språkstøtte i ekstra attributtfeltene i analyse (MUSARK-1348 & MUSARK-1361)
   • Opprettet validering av input i resultatfelt for analyse(MUSARK-1347)
   • Lagt til funksjonalitet for masseopprettelse av prøver fra objekter (MUSARK-1266)

Kjente Feil

 • Masseoppretting av prøver av prøver virker ikke
 • Bruk av TAB til å velge verdier i nedtrekksmenyer feiler på lagring da verdien ikke blir sendt til server
Release 31.08.2017
 • Denne Release retter opp en rekke feil og utvider funksjonaliteten i analysemodulen.
  • Feilrettinger:
   • Analyse
    • Rette feil i visning av Prøve ID (MUSARK-1317)
    • Feil ved oppretting av prøve fra prøve (MUSARK-1186)
    • Rette feil ved visning av prøvers magasinplassering i plukkliste (MUSARK-1259)
    • Mulighet for å oppheve klausulering av analyseresultater er lagt til (MUSARK-1304)
    • Rettet språkfeil i prøvevisning (MUSARK-1261)
    • Endret visning av analyseresultater (MUSARK-1303)
    • Rettet feil med visning av analyse basert på prøve (MUSARK-1260)
    • Rettet feil ved sletting av input i analyse og prøve felter (MUSARK-1131)
    • Visning og retting av klausulering vises sammen med analysen (MUSARK-1146)
    • Rettet feil med tomme analysefelter som fikk applikasjonen til å feile (MUSARK-1220)
    • Rettet feil med lagring av analyse
    • Rettet feil ved at felter legger seg oppå banner nederst i bildet
   • Objekt
    • Rettet feil i visning av søk i Lav samling (MUSARK-1286)
  • Ny eller endret funksjonalitet
   • Flyttet endrekappen i visning av analyse og prøve til et mer naturlig sted (MUSARK-1240)

Kjente Feil

 • Masseoppretting av analyseresultater virker ikke
 • Bruk av TAB til å velge verdier i nedtrekksmenyer feiler på lagring da verdien ikke blir sendt til server
Release 06.07.2017
 • Denne Release retter opp en rekke kjente feil, som følger:
  • Hovedmeny
   • Samme museum listes flere ganger i dropdown menyen
  • Magasin:
   • Feil ved lagring av skadedyrsobservasjon
  • Analyse
   • Visning av ekstra beskrivelsesfelter ble vist med ID nummer og ikke tekst
   • Analyse med ekstra beskrivelsesfelt som er tomt feiler
   • Rettet opp skrivefeil og sørget for en enhetlig font osv.
   • Lagring av endringer på prøver uten undertype feilet
   • Bedre visning av persontabell (med datoer og roller) på analyse, på samme måte som i SampleView
   • Visning av resultater for analyse av enkelt objekt kommer to ganger
   • Link til objekt fra prøve og analyse
   • Resultatfelter Analyse - Feil og mangler i Ekstraksjon (DNA, RNA, ...) & Målinger&tellinger
  • Objektvisning
   • Problemer med at objetdetaljer på enkelte objekter ikke vises
  • Backend
   • Opprydding av migreringskode

Kjente Feil

  • Hvis man med utgangspunktet i magasinet legger en prøve i plukklisten og så oppretter en prøve av prøve fra plukklisten, vil dette feile da objektdata ikke kommer med
  • Bruk av TAB til å velge verdier i nedtrekksmenyer feiler på lagring da verdien ikke blir sendt til server
Release 29.06.2017
 • Objektvisning: Ved å klikke på objektet i magsin eller søkeresultat, åpnes ny side som viser noe mer data om objektet, samt hendelser (Flytting, Analyse, Prøveuttak)
  • NB Kjent feil: Endringer som foretas på naturhistoriske objekter (unntatt karplanter), vil ikke bli gjenspeilet på objektvisning i den nye løsningen. Denne feilen vil bli rettet med en oppdatering av zoologi- og botanikk-applikasjonene.
 • "Term/Artsnavn" endret til "Gjenstand/Takson"
 • Prøver tatt av objekter kan vises i magasinet, derfor er det lagt inn nye kolonner i objektvisningen i magasin
 • Ny modul Analyse se egen brukerveiledning (kommer)
  • Analyser for alle objekter/samlinger
  • Prøveuttaking for alle objekter/samlinger
Release 06.04.2017
 • Synliggjøre at objekt/node er lagt til plukklisten ved at handlekurv-ikon blir grå
 • Objekt/node fjernes fra plukklisten ved å klikke på handlekurv-ikon på nytt (klikke på grått ikon)
 • Ny etikettmal for utskrift til etikettskrivere TSC ME340 og BRADY BBP 33
 • Rettet som førte til at hylletikettene manglet informasjon om plasseringen (stien) til hyllene.
 • Rettet feil som førte til at søk på navn (ved registrering av kontroll/observasjon) ikke skilte på museum, noe som førte til veldig mange treff.
 • Knapp for å slå av og på scanning flyttet fra menylinjen, plassert lenger ned i vinduet. Av/på scanning gjelder kun for aktuelt vindu, ikke for hele løsningen.
Release 27.02.2017
 • Scanning av strekkoder:
  • Knapp på menylinjen for å slå av og på scanningen
  • I plukkliste for objekter: Kan scanne strekkode for objekt for å legge objekter til plukklisten
  • I plukkliste for noder: Kan scanne strekkode for node for å legge noder til plukklisten
  • I magasinet: Kan scanne strekkode for objekt for å navigere til objektets plassering i magasinet
  • I magasinet: Kan scanne strekkode for node for å navigere til noden i magasinet
  • I flyttedialogen: Kan scanne strekkode for node for å velge denne som destinasjon for flyttingen
  • Ved scanning av (gamle) endimensjonale strekkoder vises en liten pop-up med tallet som er scannet. Ved å klikke på Søk-knapp utføres operasjonen.
 • Feil som førte til treghet, og verste tilfelle frys, ved flytting av mange objekter er rettet. Flyttingen er også gjort raskere.
 • Bedre håndtering av rask navigering i magasinet
 • Forbedret ytelse ved visning av liste med objekter på noder med veldig mange objekter
 • Feilretting for å håndtere at dato mellom kl 00:00 og 02:00 blir riktig
 • Mindre feilrettinger
Release 26.01.2017
 • Funksjonalietet for å legge alle objekter i en liste inn i plukklisten
 • Mindre feilrettinger
Release 16.01.2017
 • Magasinpilot i produksjon med migrerte data