Del rett

Fra dmltravels
Hopp til: navigasjon, søk

Del rett- konferansen i Tromsø 28. og 29. oktober, Rica Ishavshotellet.

Finnes også et samskrivingsdokument fra seansene på: http://etherpad.com/delrett

Hannemyr: Hvordan nettet utfordrer dagens opphavsrettigheter

Opphavsrett er faktisk en menneskerett!

Det er laget et merkesystem for søkemotorer robots.txt
http://www.robottxt.org/

Dette har ikke hjulpet i søksmål, fordi det ikke er inkorporert i lovverket

Tono har ikke tillat sine medlemmer å benytte CC, man må søke styret om lov i hvert enkelt tilfelle

Disruptive tech

Christensen: Disruptive technologies: det er ikke tilfeldig at det er dataselskaper som har lykkes med å selge musikk på nettet (apple), ikke plateselskapene. (Det samme med bokproduksjon og amazon.)

 • man ønsker kanskje at dette internett-greiene kunne gå over (undergravende f or plateselskapene?)
 • Det er ikke piratene som knekker plateindustrien, men det er det faktum at de har sittet i 10 år og fornektet teknologien (gå vekk!)
 • De som føler seg truet reagerer med motstand i stedet for å slenge seg på bølgen
Forstyrrende teknologi (kjennetegn)
 • teknologien er dårligere enn den opprinnelige (MP3 er dårligere enn cd)
 • appellerer til grupper man ikek bryr seg om (fattige tenåringer)
 • hvis man konverterer = tjener mindre penger

3 lover for digitale media

 1. mangelen på legitime tilbud = vedlikeholder illegale tilbud
 2. nye dist.former skaper nye markeder
 3. gitt legalt + ok priser = marginalisert illegalt tilbud http://hannemyr.com/essay/ipr02.html

http://video.google.com/videoplay?docid=-8845429906560840314 Bush/Blair blabla

Dommer

Samme EU-rett har ført til fellende dom i Nederland, men ikke i Italia. Retten har lagt vekt på intensjonene til de som har laget sidene.

Pirate Bay: man visste hva man holdt på med (go fuck youself...)

Medvirkning: drifter servere o.l.: man er ansvarlig når man finner ut at brukerne gjør noe galt, uten å gjøre noe med det. Reguleres av EU-direktiv 2003(31/EF (ehandelsdirektivet)

Ingen har saksøkt google på opphavsrett, filtype:torrent<verk>. Men

 • google er høflig og besvarer alle henvendelser seriøst.
 • fjerner torrents når den blir påklaget

Delingslisenser

Det finnes svært mange ulike lisensordninger (se bilde som er på mobilen). Men Creative Commons er kanskje den mest utbredte.

Kritikk: for USAsk opphavsrettssystem (man ser kanskje på det som en undergravende tekn.). Dessuten: frikultur fundamentalister mener dette er kjetteri.

Bilde med logoene til CC (ligger på mobilen)

Olav Torvund: Innføring i opphavsrett

Fritt og vernet

Ideer er frie! (de stjal ideen min!), fakta er fri, ingen eier fakta. Kunnskap er fri. Forskningsresultater er frie. (vi holder patent utafor)

Opphavsrett verner form og presentasjon, ikke innhold.

Akademia har alltid delt, vi publiserer resultater og de er frie for alle. Lærebøker finnes i biblioteket.

Hva er vernet: tekster, musikk, bilder, kunstverk, dataprogrammer, kart (etc)

Opphavsrett

Opphavsrett gir innen grenser
..enerett til å råde over åndsverket... ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten

Gjøre tilgjengelig for allmennheten: framføring, frembys for salg, spres på annen måte, vise et eksempler, utenfor det private området. Undervisning er ikke privat


Offentlige dokumenter er ikke vernet. Men feks musikk eller tegninger i dokumentet kan være vernet.

Ikke offentliggjort vs offentliggjort vs utgitt. En forelesning er offentliggjort, men er ikke utgitt.

Allmennhetens tilgang

 • krever samtykke av opphavsperson, men man kan si nei!
 • Man kan sette vilkår, feks mot betaling, eller cc-lisens
 • samtykke trenger ikke være eksplisitt (skriftlig vs muntlig, og indeksering)


Yngve Slettholm - "De gode løsningene i en digital verden"

2 hovedutfordringer:
- Tilgang
- Kvalitet

http://www.clara.no - samling av veiledninger og eksempler på bruk av åndsverk.

Sørger for å fordele vederlag til rettighetshaverne, slik at nye verk kan skapes og utgis

Kopinor:
22 medlemsorganisasjoner: 17 opphavsmanns- og 5 utgiverorganisasjoner
Forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen utnyttelse av åndsverk - i skoler, universiteter og høyskoler, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, organisasjoner og næringsliv.

Representerer alle som utgir noe på papir (journalister, forfattere osv, som er organisert)

Utenforstående omfattes også av avtalene (ikke organiserte), og derfor går det pgså midler feks til utlandet.

Skal lage klareringsliste for pensumlitteratur. Blir presentert på lyntale seinere i dag

http://bokhylla.no

hvem som helst med norsk ip kan gå inn og lese alt som er utgitt i Norge siden 90-tallet. Offentligheten betaler 56 øre pr side.

Paneldebatt

Ansatt vs arbeidsgiver

Hvem eier egentlig ressursene jeg som ansatt lager og legger på nett?

 • Den som skriver bok har rett på den, selv om det gjøres i arbeidstiden
 • Ligger ikke i vanlig kontrakt med arbeidsgiver at man skal utvikle ressurser ut over det som strengt tatt trengs for å gjennomføre undervisningen.

UiO eier ikke de foredragene jeg lager, med mindre man har skrevet under på en avtale som sier noe annet.

Finnes ikke noen hjemmel for å overta rettighetene til ansatte.

Det er den som legger ut noe (opphavsrettslig materiale) som har ansvaret for det som legges ut.

Enkeltpersonen er ansvarlig for det man gjør. Et ansettelsesforhold endrer ikke dette. Men det kan føre til at andre (institusjonen/ arbeidsgiver) blir medansvarlig.

det finnes allerede endel i åndsverkloven om tilgjengeliggjøring for spesielle grupper. Det betyrat man kan ta opp forelesninger, men kun gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Steder for publisering og sitering

Det er andre regler for bruk i lukkede rom, enn på åpen web. Kopinor har bare hjemmel for førstnevnte, åpen web må ha avtale med den enkelte rettighetshaver. Viktigere med brukergruppen, en privat kollokvie kan nok gjøre det meste, men fellesrom for et emne er noe annet.

Hvor stor del av et verk kan brukes uten klarering fra opphavsrettspersonen? Dette er skjønnsbasert, finnes ingen klare grenser

Man kan godt legge ut ppt-en med bilder i Fronter, man trenger ikke fjerne bildene. Men skal man gjøre det allment tilgjengelig, så kan det være en ide å fjerne bildene.

Kan arbeidsgiver pålegge ev. nekte en ansatt å bli videofilmet?

 • Kan ikke pålegge filming. Undervisning er åndsverk.


Lyntaler

erfaringer og utfordringer knyttet til lisenser a la creative commons

Valg av lisens: skal kommunisere godt og være enkelt, skal være ønsket av opphavetr, skal være best for læring og skalere godt

Til fri bruk og bearbeidelse for alle, til allmennheten for evigheten. Ankepunktet er komersielt. Hva betyr dette? Kompabilitet med lisenser på annet innhold er en utfordring

Avtaler mellom ansatte og arbeidsgiver (NTNU)

 • stort byråkrati
 • forsinkelser ved publisering pga kontrakter
 • bra materiale blir ikke publisert pga ikke samtykke
 • bidragsytere vet ikke alltid hva de skriver under på
 • behagelig med ryggdekning (kontra tidlig fase hvor det ikke fantes avtaler)

Erfaringer med utvikling av kommersielle læringsressurser

Yngvar Nordberg, TV2

http://tv2skole.no

TV2 lager det selv, og de er ikke redd for å dele så lenge de får penger for det :-)


Nyttige lenker

Bloggpost om Jeg fant, jeg fant-workshopen

Bloggpost om paneldebatten som Hallgerd var leder for