NFF-konferanse, Livsviktig og livslang læring 2008

Fra dmltravels
Hopp til: navigasjon, søk

NFF-konferanse 18. og 19.november på Høgskolen i Oslo


Årets tittel: Livsviktig og livslang læring

Presentasjonene fra konferansen er lenket opp.


Dagens motto: Studenten i sentrum, og læring er ikke det samme som undervisning

Dag 1

Self-organised learning - towards an alternative education?

Dagen startet med Sugata Mitra, professor fra University of Newcastle som snakket om sitt livsverk; Hole in the wall.

Det er lenge siden jeg har blitt rørt av en keynote (vel, det er ikke helt sant, men nesten). Du kan høre Mitra snakke om prosjektet på TED talks.

Hole in the wall handler kort og godt om hvordan barn i grupper når de får muligheten danner selvorganiserende lærende systemer. Du kan godt gi dem en oppgave, og et sett med verktøy, men la de selv finne ut av hva de skal bruke og hvordan, og de vil lære. Det Mitra startet å gjøre var å etterlate en pc i fattige landsbyer i India. To måneder senere kommer han tilbake og finner ut at barna ikke bare har lært å bruke pc'en, men at de også har lært engelsk for å kunne skjønne pc'en.

Siden har det ballet på seg med flere forsøk. Tamilske barn har lært bioteknologi ved hjelp av et engelsk dataprogram som var installert på maskinen i landsbyen. Grupper av barn i Storbritannia har lært pensum for 10 år eldre elever, og de husker det de har lært også på et senere tidspunkt. Det skaper nemlig varig læring, fordi barna husker diskusjonene de har hatt seg i mellom.

Mitra hadde fire hovedideer:

1. The quality of traditional elementary education decreases with remoteness in all the senses of the word.

2. Eduacational technology should be designed for and reach the underprivileged first.

3. Values are acquired, doctrine and dogma are imposed.

4. Learning is a process of self-organising systems.

Skoler som har lærere som ønsker at de hadde jobbet et annet sted har naturlig nok dårlige resultater. Kanskje burde man her bruke datamaskiner istedenfor.

Man får større effekt ved å innføre digitale hjelpemidler i skoler som har dårlige resultater. Velfungerende skoler vil kun oppnå marginale effekter.

Selv-organiserende systemer har ikke form, men de har innhold. Man må la barna selv organisere seg, og hvis man vil sette opp en hole-in-the-wall på skolen, så må det være på barnas egne premisser. De må dele pc'er og ha ansvaret. Gruppediskusjoner og det selvorganiserende i gruppa er det som gir suksess. Det at det er selvorganiserende betyr også at voksenpersoner skal holde seg unna så lenge de ikke er spurt om å være tilstede.

Der hvor man har mangel på lærere så kan det erstattes med lærere via Skype. Isåfall så må både lærere og elever opp på veggstørrelse-skjermer for å skape tilstedeværelse. Da funker det.

Et siste sidespor i foredraget var at dagens ungdom har et dårlig utvalg av rollemodeller for hva de skal bli her i livet. De ser fotballspillere og modeller på tv, og de sier derfor også at de vil bli det. Gir du de muligheten for å se andre yrker, feks ved å la de se foredrag på TED talks så får de nye rollemodeller og vil plutselig bli andre ting, som feks forsker.

Motivasjon får barna gjennom å opprettholde sosial status.

Gylne læringsøyeblikk

Mitras foredrag var verdt hele konferansen. Men gylne læringsøyeblikk, som viste seg å være 5 minutters highlights fra prosjekter rundt omkring var også en god sjanger. Norsk Nettskole fortalte om e-borgerskap for alle, også tilrettelagt for dyslektikere. Bygdeskolen fortalte om et samarbeidsprosjekt mellom flere grendeskoler i Troms. De er for få elever på hver skole til å kunne tilby spansk feks. Men nå hadde de en spansklærer på en av skolene, og via videokonferanse så kunne nå alle elevene på alle skolene være med på spanskundervisningen samtidig. Genialt for opprettholdelse av grendeskoler og kompetanse! Inger ble rørt igjen. Tilslutt delte Ellen Bustø med oss erfaringer som Nasjonalbiblioteket hadde gjort på Second Life, og fredag 12.desember kl.13-14 er det åpning av en utstilling på Second Life. Jeg har planer om å få med meg det, så da er det bare å komme seg på!


Digital historiefortelling og læring - pedagogisk tilnærming og læringseffekt

Monica E. Nilsson, Universitetslektor, Blekinge Tekniska Högskola i Sverige

En av flere foredragsholdere som fokuserte på at læring og undervisning er ulike ting. Jeg fikk endelig en aha-opplevelse på at digital historiefortelling kan ha noe for seg. De arbeidsmetodene vi bruker i skolen bygger gjerne oppunder en analytisk tilnærming til lærestoffet, mens fortellinger handler om meningsforståelse, refleksjon og kreativitet. Det vil si at man ikke reproduserer kunnskap, men reskaper den. Når læringsmålene er holdningsendring og refleksjon så vil digital historiefortelling kunne være et mulig verktøy. Dette var også dagens andre foredragsholder som fortalte at de bruker TED talks aktivt.


Hvordan bygge læringsmiljø for fleksibel læring

Swanberg, stipendiat BI

Swanberg fokuserte også på at læring er noe annet enn undervisning, og at undervisning kan være et av flere elementer som understøtter læringsprossesen. Hun snakket om at BIs nettstudenter syns det er utrolig viktig med tilbakemeldinger fra veileder på innleverte oppgaver, og at det feks er viktigere enn muligheten for å samarbeid med andre studenter.


Dag 2

NKS og Sesam

Morten Flate Paulsen snakket om Sesam 6. Nytt var at hver student får egen profil som de kan velge synlighet for. Velger de global synlighet så kan profilen brukes som CV. Han fortalte også om et nytt oppfølgingsregime, med at man får mail med jevne mellomrom om progresjon. Skrøt masse av at Sesam er bygd på web 2.0. prinsipper, men viste ingen eksempler på det bortsett fra mulighet for global profil, og mulighet for å velge at egne dokumenter skal være synlige for andre.

Gylne læringsøyeblikk

Studere og samarbeid via videokonferanse (studiesenteret.no)

Nok et eksempel fra Bygdeskolen, som er finansiert av Troms fylkeskommune, og hvordan de samarbeider med Norsk polarinstitutt. Tilgang for elevene gjør de mer nysgjerrige, og fører til at de kobler sammen kunnskap og ringer instituttet for å lære mer.

Spill

To eksempler på bruk av spill i skolen, og hvordan det samme spillet kan skape ulike læringssituasjoner og forløp. Det er derfor bruk for faglige sterke og trygge lærere, som kan ta tak i de læringssituasjonene som oppstår i møtet med spillene, og bygge videre på det. En kommentar fra salen sier at dette er jo akkurat det samme som Mitra! Vel, Mitra fortalte om hva barn kan lære selv uten voksen intervensjon, mens denne foredragsholderen vektla betydningen av en sterkt styrende lærer, hvordan det kan bli det samme vet ikke jeg.

Basismodul for organisasjonsrettede videreutdanningsstudier – en forberedelse til studentlivet

Bodil Pettersen, UVETT, Tromsø

Forberede voksne studenter på studielivet. Hva innebærer for eksempel et 10-vekttallskurs? Hva er spesielt for voksnes studiesituasjon? Basismodulen bør være 3-4 dager, og ledelsen bør være tilstede. Dette er en basismodul som kan brukes når det er grupper av ansatte på en arbeidsplass som skal videreutdannes.

Formål:

  • Forankre studiet både hos organisasjon og studenter
  • Klargjøre de forpliktelser studiet innebærer for studenter, organisasjon og utdanningsinstitusjon
  • Forberede studentene faglig og pedagogisk

Organisert rundt fire hovedtema:

  • Motiv og begrunnelser for studiet
  • Konkrete ferdigheter, for eksempel digital kompetanse
  • Faglig basiskunnskap
  • Studievilkår og studiestrategier

Organisatoriske hindringer for at man skal kunne bruke tilegnet kunnskap i organisasjonen. Hjelper med en bevisstgjøring på forhånd for å lettere kunne ta i bruk kunnskap senere. Avdelingslederne var med på å lage oppgaver som skulle lage koblinger mellom kunnskapen i studiet og arbeidsoppgavene på arbeidsplassen.

Basismodulen handler like mye om organisasjonsutvikling og organisasjonsperspektiv som om faglig utvikling. Derfor lærer studentene mye overordnet om organisasjonen og ikke bare faglig i basismodulen. Organisasjoner som sender en stor delegasjon av studenter på kurs er vel som regel i en satsingstid eller omstilling som gjør at det er behov for fokus på organisasjon like mye som på fag?

Nettby – Nettlæring i Norges største by

Andreas Roos, Nettby, VG

Først en kort gjennomgang av funksjonene i Nettby. Melder fra til politi og Kripos hvis det skjer noe mistenkelig.

85 % av brukere av sosiale medier i USA syns at bedrifter skal ha en aktiv tilstedeværelse i det sosiale media-miljøet. Bedrifter som er tilstede blir mer positivt evaluert i møte med brukerne. Bruke sosiale medier for å bli kjent med målgruppa. For eksempel følge med på diskusjoner i grupper innen utdanning, og så snakke med medlemmene om det de er opptatt av. Burde universitetet være på nettby? Nettby holder på å utvikle en firma-profilløsning.

70 % av alle tenåringer i Norge har profil på Nettby. Slideshare.net/andreas.roos

Neste DLO-forum?

Framtidsutfordringer innen fjernundervisning

Carl Holmberg, International council for open and distance education, ICDE

Institusjoner og regjeringsorganer fra 90 land er medlemmer. Kompetanseutveksling. 7-10.juni Maastricht, Flexible Education for all – Open – Global – Innovative. Verdenskonferanse. Sekretariatet holder til i Oslo. Ikke svensk, men global organisasjon som har eksistert i 70 år. Har ny strategi for perioden 2008-2012 som innebærer mer samarbeid innad og utad med andre organisasjoner og nye tjenester.

Jo mer utdanning du har, jo mer videreutdanning kommer du til å ta.

Fremtiden:

Formelle utdanningsmiljøer kommer til å få mindre betydning, mens utdanningsprodusenter på nett kommer til å bli viktigere.

Flere kommer til å lære seg utenfor formelle arenaer. Organisasjoner kommer til å vokse fram som kan sertifisere innhentet kunnskap. De som har innhold som krever en fysisk struktur eller som ikke klarer å lære seg på egen hånd, trenger å få læringen inn i støttestrukturer og sertifiseringer (embedded e-learning). Dette fører til at avanserte læringssentre vokser frem, som kan gi støtte til studentene og være en lenke til utdanningstilbydere og validere uformell læring og gi støtte til lokale utviklingsbehov.

(dette minner om artikkelen om fraværet av et fysisk campus og om ung finne på eden i napoli, men tror vi egentlig at det kommer til å skje?)