NVU-konferansen 2009

Fra dmltravels
Hopp til: navigasjon, søk

Elæring fra 1.0 til 2.0 (min tittel)

testJane Hart fra Centre for Learning and Performance Technologies

Elæring var i begynnelsen et vidt begrep med mange muligheter, mens det nå ofte er redusert til LMS/VLE.

Trives studentene med elæring? Mange studenter blogger om at de ikke liker elæring. Hvrofor?

Elæring har blitt synonymt med elesing, som er en ensom øvelse. Elæring har også blitt synonymt med VLE/LMS som ikke er spesielt brukervennlig. I tillegg er elæring ofte veldig tradisjonelt.

Mye elæring er 1.0.

elearning guild - rapport om elæring 2.0

Ny teknologi gjør at vi alle får en ny tilnærming til læring og blir en ny type lærende (ikke generasjon men teknologispørsmål)

  • hyperlinked info
  • multi-task
  • visual
  • experential
  • short attention spans
  • social
  • "just in time"
  • needs instant gratification
  • construct own learning

Learning 2.0 = Social learning

Behov for ny læringsmodell

Igjen læreren som veileder (ikke veldig banebrytende)

1. PLE istedenfor VLE.

- den lærende kan selv velge verktøy og innholdsleverandører

Verktøy: sosiale nettverk (vekst gjennom diskusjon med andre)

Fordelen er at det har sitt utspring i individet, som dermed kan lære uavhengig av institusjonsstøtte.

Nytt verktøy: udutu

Nettjeneste for å lage og samarbeide om å lage elæring (course building)

2. VLE 2.0

Martin Weller om VLE 2.0.

Ved å ta inn feks wiki etc i VLE så er vi kanskje på VLE 1.5? Sosiale media er integrert i VLE'et. Støtter ikke uformell læring og genuine samarbeidsløsninger.

3. Sosialt læringsmiljø, SLE

Istedenfor å aksessere nettjenester via VLE, så kan man heller kombinere alle tjenestene, og ha en felles inngangsvei

4. Social learning network/Social learning platform

ELGG: har integrert sosiale muligheter OG et personlig arbeidssted. Guide to social learning

ELGG er testa ut på ulike UH-institusjoner i UK. PLE ved ELGG tilsvarende Dagens-siden og Mitt arkiv, bare med litt mer muligheter, og man beholder konto. Egen profilside hvor du kan bestemme hvor mye av deg og ditt som skal være synlig for hvem. Grupper bliir laget på gruppesider, og kan feks være kurs, men studenter kan også lage egne grupper. Mer åpent enn LMS, men LMS kan gå i den retningen? Regner med at de har større grupper av studenter, lurer på om de har integrert ELgg med administrative systemer...

Kombinasjon av web 2.0 og LMS.


Deling i UH-sektoren

Olav Skundberg

Prosjekt for å finne ut hvordan man kan dele i UH-sektoren.

Hva finnes av organisert deling?

Internasjonalt

Melt

Nasjonalt har vi NDLA for grunnutdanningen og utdanning.no for hvem? Det fins ingen fagspesifikke nettverk for UH-sektoren.

Hva skal til?

Har begynt med å knytte personlige kontakter innenfor ett fagfelt, 'Internett og sikkerhet'. Ber faglærere inn i en fagwiki hvor de må bidra for å kunne bruke innholdet. Bruker wikispaces som teknisk løsning for deling. Alt innhold tagges, og alle tagger vises på forsiden. Tagger knyttes videre opp til fagindeks.

Muligheter videre

Kan videreutvikle forståelse for hvordan fag henger sammen. Det kan være lurt å samarbeide om oppdateringer og å lage gode læringseksempler og læringsmidler for bruk i lab og som øvinger.

Foreløpig er dette på utprøvingsstadiet, og modellen ble lansert for noen få uker siden, så det er vanskelig å vite om det vil lykkes. Større sjanse for å lykkes siden det er et bottom-up forsøk istedenfor en overordna løsning.


Hva skal til for at folk deler? Hvordan skal utdanning.no satse?

Fremover kommer samlinga til å øke på grunnskolenivå, fordi det er noen kommersielle aktører som ønsker å bidra med gratis materiale.

Tilby deler av informasjonen fra utdanning.no som automatisk feed til eksterne nettsider.

utdanning.no får automatiske oppdateringer fra naturfag.no, matematikk.org osv og ønsker dette også fra bibliotekressurser og uh-institusjoner. En grunn for å levere til utdanning.no kan være at ressursene da blir gjenfinnbare i LMSet.

Man må starte med mennesker før enn man starter med innhold, og skape møteplasser. Hvis 5 % av studenter og ansatte i UH-sektoren deler 5 ressurser i året så ville det vært 56000 nye ressurser årlig.

UH-sektoren: Trenger sjøl-organiserende grupper og initiativ fra bånn av for å få til møteplasser og deling. Det er heller ikke klart hvordan ontologien i fagene er bygd opp, eller hva som er læremidler. Noe er informasjon og kan brukes i en læringssammenheng, uten å nødvendigvis være læremidler i utgangspunktet (som feks forskningsdata). Sektoren kjenner heller ikke til utdanning.no og blir derfor lite brukt, fordi det blir lite brukt fins det også lite innhold og blir dermed igjen mindre brukt.

Kvalitetssikring: Studentene sier ja, mens professorene sier nei, fordi de mener studentene skal kunne vurdere faglig innhold selv. Da kan man jo se for seg en mer brukerstyrt kvalitetssikring, at studentene som er inne og bruker ressursene kan "kvalitetssikre" innholdet selv, ved hjelp av rating, kommentarer osv. Det er jo sånn man kvalitetssikrer innhold feks på Youtube.

Viktig at læremidler på utdanning.no blir synlig på google. Utdanning.no jobber for å få sine treff høyt på google-søk.

Tilbakemeldinger fra salen

Mulighet for kommentar på hvert treff, tror det gir lavere terskel for å bidra.

Ønske om veiledning for hvordan man deler lovlig.

Institusjonelle repositories, kan se for oss å bruke vortex feks for å hente ut alt i et visst format, etterhvert alt som har en viss tag, og feede det videre til utdanning.no. Semestersidene våre er jo allerede i vortex. Kan vi arrangere et møte med noen ildsjeler fra oss og fyr fra utdanning.no

Gjenfinning: har ikke læreplanen, men hva med å bruke tagger og folksonomi.