Nff09NFF-konferansen

Fra dmltravels
Hopp til: navigasjon, søk

17. november
18.november

Twitter-workshop

Susanne og Inger holdt Twitter-workshop.

- oppgavesett

- presentasjon

- lenker

- kjøreplan

Refleksjoner rundt Norgesuniversitetets ikt-monitor - bloggpost om innlegget


Perspektiver på lesing i overgangen fra bok til skjerm

Har forskjellene noe å si for læring?

Lesing er i radikal forandring – lesing er mye mer enn lesing av litteratur og skriftlig tekst (sammensatte tekster). Lesing er en del av alle fag i grunnskolen.

Tekst er heller ikke nødvendigvis lineært, hyperlenker etc.

Hva slags ferdighet ønsker vi at lesing skal være? Om 5, 10 eller 50 år? Hva gjør dagens teknologier med måten vi leser på?

De ulike leseteknologiene er bedre til noen leseformål og dårligere til andre. Velge rett læringsteknologi til det leseformålet man har for hånden. Samme som valg av it for læring.

De som ikke leser kontemplativt på nett i dag, var de som tidligere bare leste vg og se og hør. Må alle lese kontemplativt? Hvorfor må de det nå når de ikke gjorde det før? Hvorfor forventer vi mer av skjermlesing enn av tradisjonelle bøker? Det når uansett mye større brukergrupper enn en lyrikkbok fra 60-tallet. Rye Ramberg: Ny teknologi forventes å frelse oss.

Skolen er voksen, elevene er barn.

Må lære elevene både kontemplativ og spredt lesing, både på skjerm og papir, og når det ene er passe og det andre er passe.

Må lære foreleserne både om digitale og analoge undervisningsformer og når det ene passer og når det andre passer.


Horisontal power browsing.

Utfordring for 21.århundre:
- ivareta det mangfoldet av leseformer som vi har i dag (både bok og sosialt = lesering)
- ensomhet er en grunnleggende ferdighet for læring
- tilrettelegge for nyansert leseopplæring i alle medietypene på deres egne premisser
- fokus på ulike teknologiers muligheter og begrensninger

IT for å hente inn informasjon, kunnskapsdannelse gjennom å skrive vha it?

Multitaskere er dårligere til å multitaske enn de som vanligvis ikke gjør det. ”Cognitive control in media multitaskers” – Stanford univ. Sept 2009

Slamsuger..

Det ene må være delvis ubevisst – automatisk. Du kan snakke samtidig som du kjører bil. Ferske sjåfører sliter med å snakke samtidig. CPA- continous partial attention.

Magnus Bliksrud, phd, PFI, Pedagogisk profil – selvrefleksjon rundt bruken av sosiale medier

Ingun Kjøl Wiig tar ting ut når hun tar sosiale medier inn. Men hun bruker sosiale medier til hjelp for å kunne ta ting ut også! De kunne snakket sammen!

Vi lar oss fascinere til idioti? Kunnskapsløftet: ”Evnen til å konsentrere seg over tid er en viktig forutsetning for lesing” – lesing som grunnleggende ferdighet i musikk.