Online Educa Berlin, prekonferanse 2008

Fra dmltravels
Hopp til: navigasjon, søk

Her er nettsiden til prosjektet og folka som hadde seminaret: http://www2.epcc.ed.ac.uk/~lead/documents/

De har feks en egen rapport om metode for å undersøke nye studenters forventninger (som jeg ikke har tenkt til å lese).

Våre diskusjoner på seminaret gikk mye på at hva man skal gjøre for nye studenter egentlig ikke har forandret seg med teknologien, og at hva studenter egentlig ønsker seg varierer såpass mye at man ikke får noen enkle råd ut av å spørre dem, fordi de motsier hverandre. Noen vil ha flere digitale læringsressurser, og noen syns det er for mye.

Lærdommen av det siste er at man trenger å lære studentene opp til å bli aktive, bevisste og reflekterte lærende, slik at de klarer å styre gjennom landskapet av ulike tilbud og velge ut de som passer dem.

Lærdommen av det første er behovet for fadderordninger, og for peer support, det vil si at studenter kan hjelpe hverandre. Hvis man feks spør en student som har vært her en stund om hva vedkommende skulle ønske at han eller hun hadde visst da hun var ny, så er det nettopp den type kunnskap som vedkommende burde ha mulighet til å dele med nye studenter.

En siste ting vi snakket om som kan være interessant er hvor mye informasjon studenter skal ha tilgang til etter at de har fått opptak, men før de begynner på studiene. Det er ikke noe vits i å gi de tilgang til tomme Fronterrom, og det går heller ikke an å gi dem tilgang til Fronterrom i de kursene de skal ta. Det man kan gjøre er å lage et slags praksisfellesskap, at det de møter før de kommer hit er nettopp erfaringene til eldre studenter, og kanskje også erfaringene til alumnistudenter, litt ala Hedda-prosjektet. Man kan feks se for seg at de som har fått opptak til feks jus fikk tilgang til et digitalt praksisfellesskap med andre jusstudenter, jusansatte og tidligere jusstudenter som da kan dele med gode tips og råd, og fortelle om hva de bruker utdannelsen sin til. Det siste er viktig i disse tider hvor man ikke helt vet hva man skal bruke bachelorgraden sin til.

Isbjorn liten.jpg
Kirke liten.jpg
Juletre liten.jpg