Online Educa Berling 2009

Fra dmltravels
Hopp til: navigasjon, søk

Her kommer det info om Online Educa Berlin 2009. Konferansen starter tirsdag 1.des, hovedkonferansen 2.des.


Mobile learning: Inspirerende om GPS og PDA i undervisning! 

Kennisnet - surfnet Nederland

Mobile learning – hva er det? Læring med PDA og GPS.

Fleksibelt, personlig, kontekst-sensitiv, trådløs og mobil. GPS og multimedia-elementer er hot i denne tenklingen.

De testet: PDA, mobil laptop, Smartphone (iPhone)

3 typer mobil læring: 1) Klikkere – man kan også bruke smartphone til involvering. 2) Overalt og alltid-læring 3) Stedbundet (Location-based learning) – du lærer om autentiske steder med læringssnutter som popper opp på telefonen.
Det er en moden teknologi
Dette er skikkelig inspirerende!

Mscape.com – gratis for universiteter. Installere på PC-en. Her kan man markere interessante steder, og der legge inn multimediaelementer, spørsmål som elevene skal svare på etc. : De mener å kunne spore langt større motivasjon i læringssituasjonen når de lærer on-the-spot..

Historieundervisning, lett eksempel.
Være til stede på byggeplass og regne fysikk-spørsmål.
Studentene kan få i oppgave å designe Mediescape-spørsmål.
Ut i skogen, biologi.

Hvordan gikk de fram?
- Studerte de tekniske mulighetene og laget bruksansvisninger som alle kan bruke.
- Laget workshops.
- Hadde flere piloter og laget planverk.
- Laget evalueringer.

Pilotene strakk seg fra barneskole til lærerutdanning. Verdien var at studentene lærer av omgivelsene de står i. Det er morsomt og varierende og komplementerer tradisjonell undervisning. Samarbeid og intereraksjon mellom studentene – de samarbeidet i problemløsningen. Kjedelige ekskursjoner kan bli mye mer interaktive. Og de kan ta igjen fravær ved ekskursjoner. Alle partnere ønsker å utvide bruken!

Eneste ulempen er at PDAene er dyre. Man kan få støtte og man kan tenke på om biblioteket kan ha et slikt opplegg.

Mscape skal ikke videreutvikles uover 2.6-versjonen. Det nye selskapet heter Calviumog de utvikler nå ny softvare for andre operativsystemer på mobilen.

www.surfnetkennisnetproject.nl


Om bruk av lesetavler på medisinsk fakultet i Nederland.

Irex (iLiad), Amaxon, Sony, Cybook.
Aviser er populært å lese på en lesetavle.
Sparer penger på ikke printe ut sakspapirer
Referanser… Fyll inn
Utdanning
Helsearbeidere, når de skal fylle inn skjemaer etc. fordi de ka nskrive på tavla også.

Konklusjon: Det er nyttig i noen utdanningskontekster.

Studenter kommer til å kjøpe e-bøker
Institusjonelle dokumenter må publiseres som pdf

Lessons learnd:
M-læring har tilleggsverdi, men er ikke en erstatning for alminnelig undervisning. De må forske mer på dette.


Horizon Report: Megatrends

De oppfordrer alle til å sende innspill til horizon-rapporter. Det kan være eksempler som de kan lage trendanalyser av, eller det kan være analyser i seg selv. (Inger, det er bare å jobba på!).

http://www.nmc.org/horizon

Søk på NMC 2010 Horizon Report


De  etterlyser egentlig gode eksempler på alle av de følgende områdene.

Kollektiv intelligens: Pierre Levy: Collective intelligence som Wikipedia er et eksempel på. Altså delingskultur. Sjekke ut ManyEyes

Intuitive grensesnitt (touch-screen, GPS, innlagte sensorer etc.)


3D - 3 dimensjoner hjelper visualisering. Har stort potensiale i utdanningen.

Serious games: 2 generasjoner har vokst med spill - det gror faktisk fram nye nevroner, hurra! Spill skaper nye redskaper og pedagigiske triks til utdanningen. Nå først begynner vi å se starten av gode eksempler.SJekk ut The Serious games institute.


Brukere bringer innholdet: Mobil multimedia


2010-rapporten:

Skjer nå! Mobil programmering: Åpent innhold.

To - tre år: Simple augmented reality. Elektroniske bøker.

Fire - fem år: Visuell dataanalyse. *Gesture-Based Computing*


Utfordringer, kritiske sådanne:

- Akademias rolle - og måten vi forbereder studentene på er i forandring (ledelse/system forandrer seg ikke)

- Ingen gulrøtter for å forfatte, pubisere og forske på nye måter.

- Kompetanse for lærerne.

- Nedgangstider  - kan det føre til mer kreativitet slik at det heller gir muligheter? Eva de Lera har vært i Asia og er amazed over den enorme kreativiteten de skaper i langt fattigere land enn de vi representerer.


Det er et større OCW-inititiativ i gang i Storbritannia (ref: Gilly Salmon)