Akademisk skriving

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Hva gjorde jeg: Oppgave 1ii. Ønsket var å få frem studentens tanker rundt akademisk skriving. Få frem hva som er viktig for studenten i skriveprosess og motivere. Det ble satt av tid på første veiledning til disse spørsmålene. Forsøkt å stille åpne spørsmål.

Ut i fra prosjektbeskrivelsen virket det som at det var mage løse tråder, og at studenten strevde med å begrense seg. Studenten utrykker at personlig liker hun veldig godt når hun er i flyt sonen når det gjelder skriving. Studenten sier at hun jobber best når hun føler at tekst blir produsert.

Jeg opplevde at mangel på struktur i skrivingen og oppgaveoppbyggingen hindrer henne fra å komme i gang i det hele tatt. Avklare forventninger var også greit, hun uttrykker «jeg skal bare stå.» Samt en del arbeidsoppgaver utenom i studiet som gjorde at hun ble hengende bakpå.

Forsøkt å gi konkrete tips til øvelser for å komme i en skriveflyt som hun sier hun liker så godt. State med en definisjonsoppgave, i eksempelet mitt ble det betydningen av relasjoner i pasientkommunikasjon. Skrive hva hun tenker om det, for så å finne ut hva litteraturen sier. Et annet tips var å hente opp metodekapittelet når andre deler av oppgaven stopper opp. For å få opplevelsen av fremdrift med tanke på produksjon av tekst.

Hvordan gikk det: Positivt å få vite hva studenten tenker slik at man kan veilede ut i fra studentens perspektiv å gjort noen forventningsavklaringer. Fungerte godt med åpne spørsmål. Studenten var stresset på grunn av konte eksamen, mye jobbing utenom studier osv. Opplevde det med å høre hennes perspektiv og få roet ned situasjonen var nyttig selv om en del tid gikk med til det. Fikk også inntrykk av at studenten synes det var nyttig med tips rundt det å komme i gang med skrivingen, og at man ufarliggjorde selve skriveprosessen noe. Erfart at studenter vektlegger nok mer det å bli ferdig, mens vi vektlegger det å komme i gang med, og være i selve prosessen.

Inntrykk er at studenter er redd/skeptisk til tankeskriving. De vil ha teksten perfekt språkmessig før de sender det til veileder. Slik kan det ta lang tid før man får noe utkast og ikke alltid kan gi god veiledning eller har noe å gi veiledning på.


Hva kunne jeg tenke meg å gjøre videre: Videre for mitt undervisningsopplegg vil jeg evaluere om de råd og tips som ble gitt var nyttig. Gjøre det i et mer formelt og strukturert format med neste års studenter. Bruke mikrooppgave aktivt som øvelse i veiledning for å få studentene i gang med skriveprosessen.


Tine Berentzen