Definisjonsoppgave i forelesning

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Bakgrunn: Dette semesteret underviser jeg kurset STK3505/4505 Problemer og metoder i aktuarfag, som er et kombinert bachelor- og masterkurs for studenter som ønsker å spesialisere seg innen forsikring. Det viktigste redskapet studentene skal lære seg å bruke til alt fra å anslå risikoen knyttet til en portefølje av forsikringspoliser til å framskrive utviklingen et selskaps innvesteringer er såkalte Monte Carlo-metoder. Studentene har som regel ingen eller liten erfaring med disse fra før av, og mange trenger lang tid på å forstå hva de går ut på og hva de skal brukes til.

Hva gjorde vi: Etter å ha hatt to forelesninger om Monte Carlo-metoder, ba jeg først studentene om å skrive ned sin egen definisjon av disse metodene. De jobbet først individuelt, og fikk to-tre minutter på seg. Deretter ba jeg dem sette seg sammen to og to for å sammenligne definisjonene og komme fram en felles én. Da de hadde holdt på i rundt fem minutter, viste jeg dem definisjonen fra Wikipedia, og så diskuterte vi i plenum om det var noe de hadde utelatt, eller ville legge til.

Hvordan gikk det: Undervisningen er organisert som én bolk på tre timer etter hverandre, og det er dermed nødvendig å bryte opp, og variere formen underveis. Dette var en veldig fin måte å gjøre det på, og studenten kviknet straks til. I tillegg ga studentene uttrykk for at det var veldig nyttig å tenke nøye gjennom et sentralt begrep i kurset, samt å diskutere det med medstudenter.

Hva kunne jeg tenke meg å gjøre videre: Jeg kommer absolutt til å prøve lignende oppgaver utover i kurset.

Ingrid Hobæk Haff, MN.