Diskusjon med studenter om akademisk skriving

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Diskusjon med studenter om akademisk skriving

Studenter jeg har snakket med om akademisk skriving var klare i sine ytringer. En av studentene poengterte at det var viktig med «godt språk» og en av de andre studentene mente at strukturen bør være «ryddig». Studentene var enige i at det var høyst viktig å «svare på oppgaven». De utdypet dette med at hvis man ble utgitt en oppgavetekst, burde den leses nøye for å unngå å skrive «utenfor oppgaven».

Studentene hadde flere gode poenger, som relevans, fagforståelse, kildebruk og språk, men det var flere punkter som ikke ble snakket om. Det viktigste punktet, som jeg kommer til å ta opp og understreke i mine timer, er dette med «analyse», eller «drøfting». Det er flere av mine studenter som skriver godt, og som viser analytiske evner, men det kan være vanskelig å få tak på. Jeg tror det er viktig å diskutere «analytisk skriving» med studentene og en mulighet kan være å få dem til å øve seg ved å bruke mikroskrivingteknikker.  

Kristin Ranestad