Fokusert friskriving og definisjonsoppgave om empiri

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Ettersom jeg ikke selv har undervisning nå, fikk jeg bli med i en kollegas seminarundervisning, hvor målet er å trene studentene i akademisk skriving. Jeg gjennomførte tre øvelser, presskriving, fokusert friskriving og en definisjonsoppgave om empiri.

Oppvarming: presskriving og skrivesperre

Jeg varmet opp med en presskrivingsoppgave hvor de måtte skrive i to minutter om skrivesperre, lese for hverandre to og to, og en kort diskusjon om likheter og ulikheter i det de skrev om, og hvordan de kan håndtere skrivesperre på eksamen.

Fokusert friskriving som en konsolideringsøvelse

En av to hovedoppgaver var en fokusert friskrivingsøvelse hvor de skulle skrive i tre minutter om hva de hadde lært i timen. De skulle skrive kontinuerlig, men de kunne bruke mer tid til å tenke enn i presskrivingsøvelsen. De leste for hverandre, og vi hadde en plenumsdiskusjon om hvordan de trakk frem ulike ting.

Definisjonsoppgave om empiri

Studentene har tidligere i seminaret diskutert og lært om forholdet teori og empiri. Jeg lagde derfor en oppgave hvor de måtte definere begrepet empiri. De definerte først begrepet på egenhånd, deretter diskuterte de to og to (hva er likt/ulikt) og skulle bli enige om en definisjon. Deretter fikk de en definisjon min kollega hadde forberedt og diskuterte sin opp mot den. Deretter diskuterte vi i plenum.

Hvordan gikk det?

Den fokuserte friskrivingsøvelsen opplevde jeg som god, fordi den både gjorde at de måtte oppsummere for seg selv hva de hadde lært, og dermed fikk reflektert rundt egen læring, og fordi de fikk diskutert andres forståelse av hva de hadde gjennomgått. En veldig enkel øvelse som tar lite tid, krevde lite forberedelse, men som jeg tror har stort læringsverdi. Definisjonsoppgaven syns jeg også fungerte god. Den påfølgende diskusjonen ble veldig god, med oppklaring av misforståelser og gode innspill fra de ulike seminardeltakerne. Kollegaen min sa i etterkant at de sjeldent har vært så aktive, og selv de som normalt sett er vanskelig å få i tale fikk snakket, både to og to, men også i plenum.

Hva vil jeg gjøre videre?

Jeg har ansvar for å koordinere seminarundervisningen på Institutt for statsvitenskap, og det jeg ønsker å gjøre videre er å diskutere verdien av denne typen øvelser med seminarlederne, og jobbe med å finne gode øvelser som de kan ta i bruk i sin undervisning hvor målet er å øke studentenes forståelse av akademisk skriving.

Av Eirin Kristiansen