Fri mikroskriv i smågruppeundervisning

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Rapport fra oppgave 1 (i): Fri mikroskriving i smågruppeundervisning

Jeg prøvde ut en mikroskriveoppgave i to smågruppeundervisningsøkter for medisinerstudenter. Gruppene på 8 studenter jobber seg gjennom pre-definerte læringsmål og oppgaver i en 2-timers økt. Studentene har gått gjennom læringsmålene og oppgavene på forhånd. I starten av undervisningen delte jeg ut penn og papir til alle (det var lurt for de fleste studentene satt med laptop). Jeg introduserte mikroskrivkonseptet, og ba studentene skrive i 2 minutter om hva de syntes var lett og hva de syntes var vanskelig med læremålene og oppgavene. Jeg forklarte at dette kun var for dem selv – de trengte ikke å vise det de hadde skrevet til noen. Etter dette lot jeg et ark med stikkordene til ukens læring gå rundt bordet, og ba studentene krysse av de tre stikkordene de syntes var mest vanskelige. Jeg lot to ark gå rundt fra hver side, slik at det gikk raskere. Deretter skulle sistemann/kvinne ta med seg arkene og overføre kryssene på tavlen (stikkordene hadde jeg allerede skrevet opp på tavlen før studentene kom). Vi fikk da se hvor det hopet seg opp med kryss. Jeg forklarte at dette viste hva de som gruppe burde bruke mer tid på, mens mikroskrivet ville kunne brukes individuelt for å angi hvilke punkter de enkelte burde være ekstra obs på.

Det virket som dette fungerte veldig bra. I begge tilfellene brukte alle studentene tiden flittig til å skrive, og øvelsen gjorde dem bevisste på hva de trengte å fokusere ekstra på. Det gjorde også at de lettere kunne krysse av på stikkordslisten etterpå. Overføringen av kryssene på tavlen var tydelig poplulært, og jeg tror det bidro til en god stemning i rommet, for mange kunne se at de ikke var alene om å synes at noen av punktene var vanskelige.

Jeg hadde egentlig tenkt at studentene på slutten av undervisningen skulle skrive i 2 minutter om hva de nå var sikre på, og hva de fortsatt var usikre på – og jeg ville samle dette inn som en feedback og for å se hva man evt. skulle oppklare neste gang - men dette rakk vi ikke. Når man ikke fikk tid til dette, tror jeg det kunne vært lurt å gi dem det som en hjemmeoppgave, slik at de ville bevisstgjort seg nytten av læreøkten, samt bevisstgjort seg hva de evt. fortsatt måtte jobbe mer med.

Fremover kunne jeg tenke meg å be om tilbakemelding fra studentene om de synes slike mikroskrivoppgaver er nyttige, samt å spisse oppgaven mer, for eksempel ved å be studentene skrive ned hvorfor/hvilke aspekter som er vanskelige ved et tema de synes er utfordrende. En annen ting jeg kunne tenke meg å prøve ut, er å be studentene skrive ned hva de synes er mest interessant/spennende ved ukens tema (og hvorfor). Det kunne fungere som en motiverende faktor for undervisningsøkten.

Nikolai Engedal