Mikrooppgaver som metode for større skriving

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Oppgave nr 1 (i) og (ii)

Jeg og en student på master nivå som studerer engelsk litteratur, og en Ph.d student som studerer teater, gjorde en del skriveøvelser. Først lyttet jeg om hva de vil skrive om, så ba jeg dem å definere 5 begreper, begrepene var Kultur, Oversettelse, resepsjon, multikulturalitet på litteratur, Språk i diaspora. De brukte ca 5-7 minutter til å definere hver begrep. så diskuterte vi i en 30 minutter. Etter på øvde vi på metodene vi lærte på første samlingen. Vi brukte mer enn en time på dette.

Andre samlingen byttet vi roller, alle tre deltok, vi øvde på friskriving, definisjon, samarbeidsskriving. Skrive en setning i forskjellige perspektiver.. men vi fokuserte mest på akademisk skriving i korte 5-7 minutter. Vi brukte også en time på dette. Vi syntes det var gøy, også lærte vi av hverandre, og særlig om hvordan begrepene defineres forskjellige. Vi tenkte at vi skal bruke denne korte skrivingens metode for oss alene og vurdere teksten etter en stund som et par dager.

Rezan Saleh