Mikroskriveøvelse om akademisk skriving

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Jeg gjennomførte en skriveøvelse i bachelorseminaret jeg leder. Faget er bacheloroppgaven, så studentene skal gjennomføre et selvstendig arbeid, en mini-versjon av fullskala forskning.

Studentene fikk først en øvelse i assosiasjonsskriving, der ordet var «våren». Deretter ga jeg dem en definisjonsoppgave: «Hva er akademisk skriving?». Etter at de hadde skrevet hver for seg ba jeg dem om å gå sammen to og to for å se om de hadde samme definisjon. Etter dette tok jeg over og gikk gjennom noen grunnleggende trekk ved akademisk skriving.

Øvelsene gikk bra. Jeg motiverte begge øvelsene før start. Jeg ønsket å åpne for undring slik at studentene var mottagelige for det jeg ville si, som jeg opplever fungerte etter planen.

Jeg vil gjerne bruke denne typen øvelser igjen da jeg syntes det fungerte godt.