Mikroskriving i veiledning

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Mikroskriveoppgave i veiledning, masteroppgave

Fordi jeg ikke har hatt klasseromsundervisning i perioden mellom kursdagene prøvde jeg ut en skriveøvelse med en masterstudent som sliter med å fokusere i datamaterialet sitt. Motivasjonene fra min side var å hjelpe ham til å identifisere sammenhenger og begynne å rangere/hierarkisere analytiske poenger.

Jeg introduserte først mikroskriving, og forklarte særlig da forskjellene mellom tankeskriving og prestasjonsskriving. Han er veldig fokusert på prestasjonsskriving, så jeg snakket endel om målet med å skrive for å lære - for å assosiere, og for å tydeliggjøre holdninger, kunnskap som kanskje er tatt-for-gitt. Han var litt skeptisk og ville helst ha en oppgave med seg hjem, men jeg forsøkte å forklare nytten av å skrive her og nå (og at dette var en del av dette kurset, slik at han også kunne hjelpe meg og dermed kanskje føle litt mer motivasjon).

Jeg introduserte oppgaven, som hadde tre deler: fri assosiasjonsskriving (3 minutter), essensen av dette (2 minutter), og identifisere hvilke hendelser (fra hans feltarbeid) som kan illustrere dette (2 minutter).

1. Hva bør helsemyndighetene gjøre for å øke bruken av svangerskapstjenester i Mugu? Disse tre minuttene gikk fort, og han skrev hele tiden og mye, ble ivrig og entusiastisk. 2. Det jeg egentlig vil si er ... ? Her gikk han litt i stå og alt ble veldig komplekst for ham. Han synes det var vanskelig å skrive uten å ha bestemt seg for svaret. Han skrev i to minutter men det han kom frem til var mye av det samme sammensatte bildet han hadde før han startet å skrive. 3. Hvilke hendelser kan du bruke til å illustrere det du vil belyse (som du nettopp har skrevet ned)? Her løsnet det igjen, og han kom på flere hendelser og beskrev disse intuitivt.

Øvelsen var nyttig for å løse opp i våre ellers veldig detaljerte samtaler, og for å løse opp i hans knute om at alt henger sammen med alt, og alt må sies først. Den første øvelsen tydeliggjorde at han har en ganske tydelig retning, og har kommet langt i analysene sine, og det var positivt for ham. Oppgave to gjorde det vel tydelig for oss begge at det er vanskelig for ham å rangere og prioritere i poenger, og det visste vi begge fra før. Siste delen av øvelsen var veldig nyttig da han kom på konkrete eksempler som igjen hjalp ham å fokusere.

I ettertid ser jeg at oppgaven kanskje ble litt for tett opp til prestasjonsskriving og at det nok hemmet uttellingen.

Heidi Fjeld