Skriveøvelse etter veiledning i videoproduksjon

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Universitetspedagogikk. Oppgave for kursmodulen Skrive for å lære. Mattias Ekman

Oppgave 1 

Hva gjorde jeg

Jeg gjennomførte en skriveoppgave i forbindelse med en dobbel undervisningstime hvor vi så gjennom og diskuterte videoer som studentene hadde laget, videoer som skal redigeres videre og leveres inn som kvalifikasjonsoppgave. Oppgave 1 var at skrive tre minutter uten å stoppe om tre saker som studenten kan eller vil forbedre eller utvikle i sin video mot bakgrunn av samtalen om den egne videoen eller om de andres videoer. Oppgave 2 besto i å skrive fem minutter uten opphold som en refleksjon om ett eller flere temaer som vi hadde snakket om. Jeg forklarte på forhånd at jeg ikke skulle samle inn noe og at skrivingen kun var et middel for dem å komme videre i videoarbeidet og for å samle tanker innfør det avsluttende refleksjonsnotatet som skal leveres i slutten av kurset og dermed å senke terskelen for å begynne med det.

Hvordan gikk det

Selv når jeg sa at øvelsen var slutt så fortsatte flere å skrive noen minutt eller to til. Det virket som om de hadde behov for å notere seg ting. I korridoren utenfor samtalte jeg med tre studenter, og en av dem ga begeistret uttrykk for hvor nyttig øvelsen hadde vært for henne, siden hun hadde så mange tanker i hodet etter videogjennomgangen. De andre studentene så ut til å stemme inn i det hun sa. Sammen med hverandrevurderingen som vi hadde i form av at de kommenterte hverandres videoer, så vil også en slik øvelse kunne styrke delingen av perspektiver og erfaringer studentene imellom.

Hva kunne jeg tenke meg å gjøre videre

Jeg fikk inntrykket av at øvelsen var veldig nyttig, og skal huske på det i forbindelse med ulike gjennomganger og samtaler i klasserommet. Slike øvelser vil sannsynligvis ha en konsoliderende funksjon i innlæringen av det man gjennomgår.