Kunst ved Rikshospitalet

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk
Det nye Rikshospitalet ble åpnet i 2000. Rikshospitalet ble opprinnelig grunnlagt i 1826, og
Kart-RH2008 NY .jpg
holdt i de første 57 årene til i Militærhospitalet på Hammersborg. I 1883 kunne pasienter og ansatte flytte inn i nye, og for den tiden, mer moderne bygninger i Pilestredet. Det nye Rikshospitalet på Gaustadjordet har fått en plassering med nærhet til Universitetet i Oslo, noe som er med på å bygge opp under den sterke tilknytningen disse to institusjonene helt fra starten av har hatt til hverandre.

Høst-semesteret 2009 vil UiOs bachelor-studenter på kunsthistorie starte et prosjekt som har til hensikt å presenter kunstverk fra det nye Rikshospitalet. Kunsten her representerer, i følge Toril Maria Smit i utsmykningsutvalget, den største offentlige kunstsamlingen i Norge utenfor museene.


Rikshospitalet har hatt lange tradisjoner for kunst integrert i sykehusmiljøet. I Rikets Kunst blir det
oppgitt at kunsten inngår i en større samfunnsmessig sammenheng. Kunsten ved sykehuset skal
både fungere i det arkitektoniske miljøet, samtidig som den skal skape trivsel og være med på å øke
ulike brukergruppers livskvalitet. Et sykehus berører alle, og kunsten skal gi et godt, trygt og rikere
miljø for alle som oppholder seg der. Kunsten skal også lede blikket til ulike knutepunkter.
Det blir oppgitt at utsmykkingsutvalget har ønsket å inkludere mange ulike kunstneriske uttrykk, fra
tradisjonelle til avantgardistiske. Sistnevnte er plassert ved undervisnings- og forskningssteder og er
ment å gjenspeile sykehusets medisinske spissforskning.[1] «Materialene som er brukt inne i Rikshospitalet er bevisst lite sykehusaktige. Her er det lagt vekt på å bruke naturmaterialer som naturstein, treverk og terrasso i de områdene
der det ikke stilles spesielle hygieniske krav».[2]Ankomst torg

Kristian Blystad

Istvan Lisztes

Hovedvestibyle

Sissel Berntsen

Kjell M Gunvaldsen

Per Hess

Christian Sunde

Glassgaten mot nord

Bård Breivik

Martine Linge

Gunnar Torvund

Glassgaten mot sør

Jon Gundersen

Rolf Starup

Odd Tandberg


Referanser

  1. Bergersen, Svein H., Rikets kunst, s. 4-5, 7-9.
  2. Andersen, Elisabeth K., "Kunsthospitalet" i Åpent rom nr. 2 2009, s. 16.


Bibliografi

Andersen, Elisabeth K. "Kunsthospitalet". Åpent Rom, nr. 2, 2009.
http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/aapentrom/aapent_rom_2009_2.pdf

Bergersen, Svein H., et al. (red.). Rikets kunst: En guide til utsmykkingen ved det nye Rikshospitalet. Oslo: Geelmuyden. Kiese, 2000.


Tilbake til toppen