Coglab:preprosspm

From sv/psi/coglab
Jump to: navigation, search

 Konvertering av DICOM til NIFTI i MRIConvert, og preprosessering av fMRI-data i SPM (Statistical Parametric Mapping).