Mottak av materiale/samlinger Entomologi

Fra nhm/skf/best-practices
Revisjon per 4. jun. 2015 kl. 10:25 av Trudemag@uio.no (diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Generelt

Inkluderer mottak fra både eksterne aktører og fra museenes egen innsamlingsvirksomhet. Mottatt materiale vurderes i forhold om det skal innlemmes i museenes samlinger eller om det skal kasseres. Vurderingene skal baseres på bl.a. samlingsplaner og forskningsstrategier.

Formål

Å sikre en bærekraftig og relevant tilvekst til de vitenskapelige samlingene, samt å innlemme materialet på en forsvarlig måte i samlingene.

Materiale er definert som:

Kildemateriale som er samlet inn og avlevert til museet, enten gjennom museenes egen virksomhet eller fra eksterne aktører. Dette kan omfatte materiale fra vitenskapelige undersøkelser eller objekter fra private finnere eller givere.

Resultat

Enten i tilvekst av nye objekter til de vitenskapelige samlingene ved museene, eller at mottatt materiale forkastes eller returneres til finnere/givere. Materialet som etableres som objekter i de vitenskapelige samlingene danner grunnlag for videre aktiviteter som forskning, formidling og forvaltning.

Mottak av materiale/samlinger

Før mottak

 • Før avtale om mottak: Samlingen/objektets vitenskapelige verdi, er materialet samlet inn på en sånn måte at vi kan ta imot det (internasjonale og nasjonale avtaler - link?)
 • En klar skriftlig avtale skal på plass, der krav og overenstemmelser beskrives, tid for avlevering
 • Avdelingen skal ha oversikt over mengde og hvilke type materiale det er snakk om
 • Kartlegg hvilke følger mottaket vil få på de som arbeider på avdelingen, med tanke på; plass, økonomi og bemanning/arbeidsmengde
 • Forbered mottak, sånn at dette er klart til mottaksdato

Mottak

 1. Registrere i mottaksprotokoll, denne bør inkludere følgende:
  • Navn og kontaktinformasjonen til giver
  • Dato for mottak
  • Kort beskrivelse av materialet
  • Materialets tilstand
  • Antall objekter
  • Eventuelle avtaler som er inngått med giver
  • Givers signatur
  • Mottakers signatur
  • Eventuelle forsikringsavtaler
  • Informasjon om eventuelle skader, skadedyr eller farlige kjemikalier
 2. Beskytte mot skadedyr
  • Alt nytt materiale fryses, enten i liten fryser eller for store mengder i fryserom
 3. Sikre bevaring av objekt

Etter mottak

 1. Registrere opplysninger om objekt i database
 2. Registrere krav til vedlikehold
 3. Lage etikett og feste til objekt. Alle objekt som er registrert i database skal ha etikett med UUID.
 4. Beskytte objekt mot skade
 5. Plassere/innordne objekt i samling

Innordning av nyinnsamlet materiale i samlingene

Innsamling

Se egen side om Innsamling.

Mottak

 1. Registrere tilstand på materialet
 2. Lage oversikt over kurateringsbehov
 3. Beskytte mot skadedyr

Etter mottak

 1. Registrere opplysninger om objekt i database
 2. Registrere krav til vedlikehold
 3. Lage etikett og feste til objekt. Alle objekt som er registrert i database skal ha etikett med UUID.
 4. Beskytte objekt mot skade
 5. Plassere/innordne objekt i samling