Gjesteforskere Entomologi

Fra nhm/skf/best-practices
Hopp til: navigasjon, søk

Generelt

NHM Oslo loan and access policy entomology: Fil:NHM Oslo loan and access policy entomology Jan2015 full.pdf
Prosedyrer for mottak av gjester (UiO generelt): http://www.nhm.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/gjesteforskere/index.html
Dagsbesøk Gjesten trenger da ikke tilgang til bygningen og/eller samlingene utover at kontaktpersonen fra avdelingen slipper gjesten inn og ut der det trengs.

Gjestebok

Offisielle besøk til avdelingen skal dokumenteres gjennom bruk av gjestebok. Dette gjelder både dagsbesøk og besøk av lengere varighet. Gjesteboken ligger på rom 311, hos samlingstekniker. Her skal gjestens navn og kontaktinformasjon inn, samt formålet med og varigheten av besøket.

Hvem skal informeres?

Avtale om gjesteforskeropphold kan skje på initiativ fra avdelingens egne ansatte eller fra gjesteforskeren selv. Før avtraler inngås, skal besøket drøftes med og godkjennes av avdelingens leder. Det er naturlig at slike saker legges frem på avdelingens fellesmøter slik at alle ansatte blir informert på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Så snart det inngås en avtale, skal alle ansatte ved avdelingen informeres om besøkets art og varighet.

Når gjesteforskeren ankommer, er den som står i kontakt med gjesten ansvarlig for vise gjesten rundt på avdelingen, og presentere vedkommende for avdelingens ansatte.

Formaliteter

Gjestekort

Ta kontakt med seksjonsleder eller administasjonskonsulent

IT-konto

Ta kontakt med lokal IT

Tilgang til magasiner

Det er bare et begrenset antall personer som har tilgang til magasinene, disse kan kontaktes for å få tilgang over en kortere periode. For tilgang over en lengere periode må seksjonsleder kontaktes.

Samlinger tilgang.jpg

Arbeidsplasser


Arbeidsplasser for gjesteforskere er lokalisert i rom 311, 312 og pistolstrædet. Disse arbeidsplassene er utstyrt med pc og arbeidsbord. Arbeidsplassene i samlingene (rom 312), skal bare brukes ved kortere perioder og ved direkte arbeid med materialet fra samlinene, til å hente ut og se på matreialet før det evt. studeres videre. Luper og mikroskoper finnes i mikroskoprom 314, disse kan hentes ut av de på avdelingen som har tilgang for så å rigges opp på gjestens tildelte arbeidsplass.

Sosialt


Gjesetforskere bør i størst mulig grad gis mulighet til å bli kjent med avdelingens ansatte.